Master i musikalsk akkompagnement til dans
Masteruddannelse

Master i musikalsk akkompagnement til dans (MAD)

Uddannelsen henvender sig til musikere og komponister, som gerne vil specialisere sig i at arbejde med dans.

Fakta

Navn:
Master i musikalsk akkompagnement til dans
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående musikuddannelse + 2 års erhvervserfaring + bestået optagelsesprøve
Økonomi:
Deltagerbetaling.

På uddannelsen lærer du at understøtte træning og uddannelse af dansere. Det er muligt at beskæftige sig med både ballet og moderne dans.

Uddannelsen henvender sig både til musikere, der allerede akkompagnerer dans, og musikere, der ønsker at arbejde professionelt som akkompagnatører.  

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Formålet med uddannelsen er at styrke samspillet mellem de to kunstarter og at skabe mulighed for tværfagligt samarbejde på højt niveau inden for fælles fagområder, fx teknikklasser, performance, forestillinger og repetition. Den henvender sig til musikere, akkompagnatører, repetitører og komponister, der allerede har en musikalsk uddannelse, og som ønsker at specialisere sig i akkompagnement til dans.

Under uddannelsen lærer du at bruge din musikalske viden, færdigheder og kompetencer som akkompagnatør inden for dans, teater og performancekunst.

Du får et indgående kendskab til koreomusikalsk praksis, der er uddannelsens hovedfag. I faget arbejder du med relationen mellem musik og dans, og du lærer om den historik, teori og de metoder, der knytter sig til faget.

Uddannelsen består af 5 moduler og afsluttes med en masteropgave.  Den udbydes af Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Undervisningen er en kombination af fremmødeundervisning og selvstudium, og den foregår på dansk og engelsk.

Undervisningsformen varierer mellem workshops, forelæsninger, observationer, praksisforløb samt projektarbejde.

Der er en del skriftligt arbejde i form af rapporter samt node eller lyd dokumentation.

Eksamen

Der afholdes prøver efter hvert semester. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt.

Fagoversigt

Uddannelsen tager to år fordelt på fire semestre, og den omfatter følgende fag: 

  • Dansehistorie og danseteori (10 ECTS)
  • Improvisation (10 ECTS)
  • Koreomusikalsk praksis (15 ECTS)
  • Komposition og koreografi (10 ECTS)
  • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Varighed

Masteruddannelsen er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have bestået én af følgende uddannelser:

  • Bacheloruddannelse fra et dansk eller udenlandsk musikkonservatorium.
  • Kandidatudannelse fra et dansk eller udenlandsk musikkonservatorium.
  • Diplomuddannelse fra et dansk eller udenlandsk musikkonservatorium.

Desuden skal du have to års erhvervserfaring med relevant kunstnerisk arbejde i dansk eller internationalt musikliv og bestå en optagelsesprøve.

Alle typer instrumentalister kan søge. Det er dog en klar fordel, hvis du har et vist kendskab til klaveret eller percussioninstrumenter (slagtøj og rytmeinstrumenter) og kan bruge disse sammen med et eventuelt melodi eller bas instrument.

Læs mere om ansøgning, ansøgningsfrist og -gebyr på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium hjemmeside.

Økonomi

Prisen for hele uddannelsen er 77.000 kr. fordelt på 5 moduler á 15.400 kr.

Der kan ikke søges SVU til uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kvalificerer dig til arbejde på institutioner, hvor der foregår træning eller uddannelse af professionelle dansere, fx komposition i en koreografisk sammenhæng, filmkomposition og ensembleledelse eller musikterepeutisk arbejde. 

Uddannelsen giver desuden mulighed for at arbejde på Det Kongelige Teater, Dansehallerne og Den danske Scenekunstskole. 

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse