Master i musikalsk akkompagnement til dans
Masteruddannelse

Master i musikalsk akkompagnement til dans

Uddannelsen henvender sig til musikere og komponister, som gerne vil specialisere sig i at arbejde med dans.

Fakta

Navn:
Master i musikalsk akkompagnement til dans
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående musikuddannelse + 2 års erhvervserfaring + bestået optagelsesprøve
Økonomi:
Deltagerbetaling.

På uddannelsen arbejder du som musiker med at understøtte træning og uddannelse af dansere. Det er muligt at beskæftige sig med både ballet og moderne dans på uddannelsen.

Uddannelsen henvender sig både til musikere, der allerede akkompagnerer dans, og musikere, der ønsker at arbejde professionelt som akkompagnatører.  

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Masteruddannelsen er en specialiseringsuddannelse for dig, der allerede arbejder professionelt som musiker. Uddannelsen henvender sig til musikere, akkompagnatører, repetitører og komponister, der allerede har en musikalsk uddannelse, og som ønsker at specialisere sig i akkompagnement til dans.

Under uddannelsen lærer du at bruge din musikalske viden, færdigheder og kompetencer som akkompagnatør inden for dans, teater og performancekunst.

Uddannelsen giver dig et indgående kendskab til koreomusikalsk praksis, der beskriver relationen mellem musik og dans. Koreomusikalsk praksis er uddannelsens centrale hovedfag, hvor du lærer om den historik, teori og de metoder, der knytter sig til faget.

Uddannelsen består af 5 moduler og afsluttes med en masteropgave.

Uddannelsen udbydes af Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i samarbejde med Den Danske Scenekunstskole og foregår i København.

Undervisningen 

Undervisningen er en kombination af fremmødeundervisning og selvstudium. Undervisningen foregår på dansk og engelsk.

Undervisnings- og arbejdsformerne vil variere mellem workshops, forelæsninger, observationer, praksisforløb samt projektarbejde.

Der skal forventes en del skriftligt arbejde i form af rapporter samt node eller lyd dokumentation.

Eksamen

Der afholdes prøver efter hvert semester. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt.

Fagoversigt

Uddannelsen består af fire semestre, der omfatter følgende fag og et afgangsprojekt:

  • Dansehistorie og danseteori 
  • Improvisation 
  • Koreomusikalsk praksis
  • Komposition og koreografi 

Varighed

Masteruddannelsen er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have bestået én af følgende uddannelser:

  • Bacheloruddannelse fra et dansk eller udenlandsk musikkonservatorium.
  • Kandidatudannelse fra et dansk eller udenlandsk musikkonservatorium.
  • Diplomuddannelse fra et dansk eller udenlandsk musikkonservatorium.

Desuden skal du have to års erhvervserfaring med relevant kunstnerisk arbejde i dansk eller internationalt musikliv og bestå en optagelsesprøve.

Alle typer instrumentalister kan søge. Det er dog en klar fordel, hvis du har et vist kendskab til klaveret eller percussioninstrumenter (slagtøj og rytmeinstrumenter) og kan bruge disse sammen med et eventuelt melodi eller bas instrument.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Der kan ikke søges SVU til uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kvalificerer til arbejde på institutioner, hvor der foregår træning eller uddannelse af professionelle dansere. Den giver også mulighed for at beskræftigelse inden for komposition i en koreografisk sammenhæng, filmkomposition og ensembleledelse, men også inden for det musikterepeutiske arbejde. 

Uddannelsen giver mulighed for for eksempel at arbejde på Det Kongelige Teater, Dansehallerne og Den danske Scenekunstskole. 

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse