Master i rytmisk korledelse
Masteruddannelse

Master i ledelse af vokalmusik

Uddannelsen kvalificerer dig til at fungere som leder af vokalmusik på et videregående pædagogisk og kunstnerisk niveau.

Fakta

Navn:
Master i ledelse af vokalmusik
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående musikuddannelse + 2 års erhvervserfaring + bestået optagelsesprøve
Økonomi:
Deltagerbetaling på 53.800 kr.

Du beskæftiger dig med ledelse af vokalmusik, og udvikler dine færdigheder inden for bl.a. hørelære, klaverspil, sang og pædagogik. 

Uddannelsen henvender sig til musiklærere og musikpædagoger.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen sigter på at udvikle dine musikalske såvel som pædagogiske færdigheder. Du udvikler din evne til at udtrykke dig i rytmisk, vokalmæssigt og musikalsk sammenhæng.

Uddannelsen består af en række fag fordelt på 3 moduler og afsluttes med en masteropgave.

Undervisningen tilrettelægges som en kombination af fremmødeundervisning og fjernundervisning.

Uddannelsen udbydes af Det Jyske Musikkonservatorium og foregår i Aalborg.

Eksamen

Der afholdes prøver efter hvert fag. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af følgende fag fordelt på 3 moduler:

  • Ledelse af vokalmusik
  • Sang, spil og bevægelse
  • Hørelære/improvisationsteori
  • Stemmeteori
  • Arrangement
  • Klaver
  • Sang
  • Teoretisk pædagogik

Varighed

Uddannelsen varer 2 år på deltid.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

  • Musikuddannelse, der indeholder korledelse på mindst bachelorniveau
  • Tilsvarende uddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års undervisningserfaring.

Du skal også bestå en optagelsesprøve.

Økonomi

Uddannelsen koster 53.800 kr.

Der kan ikke søges SVU til uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Mulige job

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse