Master i bygningskultur
Masteruddannelse

Master i bygningskultur, bæredygtighed, strategi og transformation

Uddannelsen kvalificerer dig til at integrere bygningskulturens værdier og potentialer i en bæredygtig renovering og udvikling af bygningsmassen.

Fakta

Navn:
Master i bygningskultur - bæredygtighed, strategi og transformation
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Gennem teori, metoder og cases får du et helhedssyn på, hvordan bæredygtig bygningskultur kan fremmes.

Uddannelsen henvender sig til faggrupper inden for byggebranchen, der arbejder med bæredygtighed, bygningskultur, transformation og restaurering, fx arkitekter, ingeniører og konstruktører.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 
Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen har fokus på at udvikle og integrere teoretisk viden, metodisk fremgangsmåde og strategisk tænkning i en fælles indsats for at bevare, forvalte og udvikle byer og bygninger i en mere bæredygtig retning. 

Et vigtigt aspekt af uddannelsen er også at kunne værdisætte bæredygtig renovering og udvikling af eksisterende byggeri.

Opbygning

Uddannelsen består af fire moduler à hver 15 ECTS-point. 

Undervisning

Undervisningen består bl.a. af forelæsninger, diskussioner, ekskursioner og workshops.

Uddannelsessted

Master i strategisk byplanlægning udbydes af Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design og Konservering i København.

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert semester. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen Master i Bygningskultur - Bæredygtighed, Strategi og Transformation. 

Værd at vide

Du kan tage hele masteruddannelsen eller tilmelde dig enkelte kurser. Tal med uddannelsesstedet om mulighederne.

Fagoversigt

Hele uddannelsen varer to år og er opbygget af fire moduler med hvert sit hovedtema. Hvert modul svarer til 15 ECTS-point. 

Uddannelsens fire moduler:

Modul 1: teori og historie  

 • Bæredygtighed: økologi, miljø og ressourcer 
 • Bygningskultur: bevaring, transformation og restaurering 
 • Bygningskunst: arkitektur, fænomenologi og æstetik  

Modul 2: værktøj og metode  

 • Bæredygtighed: redskaber, materialer og teknologi 
 • Bygningskultur: registrering, analyse og værdisætning 
 • Bygningskunst: arkitektonisk beskrivelse og kommunikation  

Modul 3: position og strategi 

 • Bæredygtighed: rammevilkår og modeller 
 • Bygningskultur: forvaltning og praksisformer 
 • Bygningskunst: arkitektonisk strategi og værdiledelse 

Modul 4: masterafhandling

Afsluttende masterafhandling, hvor du arbejder med en selvvalgt problemstilling, der inddrager teorier, metoder og strategier fra de øvrige moduler.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS-point.

Læs mere om ECTS-pointsystemet.

Optagelse og adgang

Ansøgere med følgende baggrund kan søge ind på uddannelsen: 

 • en relevant akademisk uddannelse på bachelorniveau, fx arkitekt, bygningskonstruktør, bygningsingeniør, geograf, byplanlægger, landskabsarkitekt
 • en relevant mellemlang videregående uddannelse
 • en relevant diplomuddannelse 

Du skal desuden have 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende eksamen. 

Når du ansøger, skal du desuden vedlægge en kort motivation, hvor du kort beskriver, hvorfor du søger optagelse på uddannelsen og dine muligheder for at anvende uddannelsen i dit nuværende arbejde.

 

Økonomi

Deltagerbetaling

Hele uddannelsen koster ca. 140.000 kr. Et enkelt modul koster 35.000 kr. Herudover skal du beregne ekstraudgifter i forbindelse med ekskursioner, studieture, bøger og andet materiale. 

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. 

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kvalificerer dig til at kunne agere som rådgiver og specialist. Du vil som færdiguddannet typisk indgå på strategisk niveau i organisationen eller på et mere overordnet samfundsniveau.

Typiske arbejdspladser vil fx være private tegnestuer, rådgivningsvirksomheder, offentlige institutioner, museer, forvaltninger, ministerier, styrelser og kommuner.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse