Master i vejledning
Masteruddannelse

Master i vejledning

På uddannelsen får du redskaber til at sætte din egen praksis i teoretisk perspektiv, og du bliver i stand til at formidle viden om vejledning i din profession og i samfundet.

Fakta

Navn:
Master i vejledning
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
En relevant videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca.111.500 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du tilegner dig teorier og metoder til professionel vejledning, som du anvender på uddannelsens praktiske moduler om vejledningssamtale og aktionslæring.

Uddannelsen henvender sig til vejledere på tværs af professioner og til personer, der har ansvar for evaluering, udvikling og ledelse af vejledningsopgaver. Du kan fx arbejde som uddannelsesvejleder, klinisk vejleder, studievejleder eller som karrierevejleder i fagforeninger eller konsulenthuse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Med en master i vejledning bliver du klædt på til at varetage vejledningsopgaver i uddannelses- og arbejdsliv.

På uddannelsen møder du vejledere på tværs af professioner og får mulighed for at bringe din egen erfaring og viden i spil.

Du bruger de teorier og metoder, du lærer, til at undersøge og udvikle din egen praksis.

Master i vejledning består af tre fagmoduler, typisk to valgfag og et masterprojekt.

Undervisningen kombinerer forelæsninger, seminarer, projekter, vejledning og studiegruppearbejde.

Uddannelsen udbydes i København af Aarhus Universitet, Campus Emdrup.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Det er muligt at tage modul 1 - 3 som enkeltmoduler eller som del af en fleksibel master.

Uddannelsen har i 2020 fået ny studieordning. Hvis du er startet på uddannelsen og vil færdiggøre den efter gammel ordning, skal du kontakte Aarhus Universitet. Find mere information på DPU's hjemmeside.

Fagoversigt

Uddannelsen består af fagmoduler, valgfag og masterprojekt.

Modul 1: Teorier og metoder i professionel vejledning (15 ECTS)

Modulet giver grundlæggende viden om uddannelse-, erhvervs-, karriere- og professionsvejledning som fagligt felt.

Du får bl.a. forudsætninger for at

 • vælge og anvende teorier og metoder til at analysere praktiske problemstillinger inden for vejledning
 • identificere den forskningsbaserede viden, der er relevant for din praksis
 • formidle etiske overvejelser og professionsforståelse

Modul 2: Vejledningssamtalen i praksis (10 ECTS)

Modulet handler om at undersøge konkrete vejledningsprocesser, fx samtaler, der foregår face to face, pr. telefon eller online, individuelt eller kollektivt.

Det giver dig indsigt i de betingelser og dilemmaer, der præger vejledningssamtalen i en institutionel kontekst.

Du får bl.a. viden til at

 • analysere, vurdere og udvikle vejledningssamtalen
 • formidle din faglige indsigt
 • tage ansvar for samarbejdet med andre professionelle og for din egen faglige udvikling

Modul 3: Aktionslæring i professionel vejledning (10 ECTS)

Modulet handler om interventioner, dvs. indgriben, i vejledningspraksis. Du arbejder i såkaldte forskningscirkler, hvor der er fokus på deltagernes projekter og på din egen udvikling i og af egen praksis.

Du kommer fx til at arbejde med interventioner i forbindelse med:

 • Vejledningspraksis
 • Samarbejde med andre fagprofessionelle
 • Vejledningens organisering
 • Kommunikation om problemstillinger i vejledning

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

I det afsluttende masterprojekt arbejder du med en selvvalgt problemstilling. Du kan fx inddrage empiriske data fra egne undersøgelser.

Valgfag (10 ECTS)

Hvis du tager en hel master i vejledning, følger du desuden valgfag svarende til 10 ECTS.

Valgfagene skifter fra semester til semester. Få en oversigt på DPU's hjemmeside.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • Relevant bachelor- eller kandidatuddannelse
 • Relevant professionsbacheloruddannelseeller mellemlang videregående uddannelse
 • Relevant diplomuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

I vurderingen af din adgangsgivende uddannelse lægges der vægt på, at den indeholder væsentlige elementer af pædagogisk, sociologisk, filosofisk eller psykologisk teori. Kontakt uddannelsesstedet for mere information.

Du skal i øvrigt være i stand til at læse faglitteratur på engelsk og i begrænset omfang på norsk og svensk. Derudover kan enkelte dele af undervisningen foregå på engelsk.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Hele uddannelsen koster ca. 111.500 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Med en master i vejledning kan du arbejde med vejledning eller andre opgaver og projekter inden for uddannelses- og karrierevejledning samt faglig vejledning i forskellige professioner.

Afhængigt af din professionelle baggrund kan du have beskæftigelse i sundhedssektoren, socialvæsenet eller uddannelsessystemet.

Du kan fx arbejde i

 • Vejledningscentre
 • Fagforeninger og a-kasser
 • Konsulenthuse, vikarbureauer og private virksomheder
 • Regioner, kommuner og jobcentre
 • Uddannelsesinstitutioner som erhvervsskoler og gymnasier, erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter
 • Politiet og kriminalforsorgen

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. februar 2021
31. august 2021
Master i vejledning, modul 2, ny ordning Fleksibel undervisning 2400 København NV
*
1. februar 2021
31. august 2021
Master i vejledning, modul 4, gl. ordning Fleksibel undervisning 2400 København NV
*
1. februar 2021
31. august 2021
Master i vejledning, valgfag, ny ordning Fleksibel undervisning 2400 København NV

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse