Master i positiv psykologi
Masteruddannelse

Master i positiv psykologi

Uddannelsen giver viden og kompetencer inden for positiv psykologi.

Fakta

Navn:
Master i positiv psykologi
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 106.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du bliver kvalificeret til at varetage funktioner ved institutioner og virksomheder, der beskæftiger sig med at forløse menneskers potentialer.

Uddannelsen henvender sig til personer, der arbejder indenfor HR, sundhed, ledelse, undervisning og pleje.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen beskæftiger sig med opdagelse og udvikling af de muligheder, ressourcer og talenter som ethvert menneske rummer – i modsætning til den klassiske psykologi, der hovedsageligt beskæftiger sig med dysfunktioner

Du får en bred indføring i positiv psykologi som forskningsdisciplin og forståelsesramme samt indsigt i praksiserfaringer og forskningsresultater på området.

Du bliver rustet til at skabe udbytterige læringsmiljøer, institutioner og organisationer.

Uddannelsen består af 4 moduler.

Undervisningen tilrettelægges som en kombination af problemorienteret projektarbejde, seminarer og workshops.

Uddannelsen udbydes af Aarhus Universitet i København og Aarhus.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af masterprojektet, som også danner grundlag for mundtlig eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af fire semestre med hvert sit emne:

1. semester: Individuelle styrker og trivsel (15 ECTS)
Du lærer om positiv psykologi med hovedvægt på den enkelte.

2. semester: Optimale læringsmiljøer (15 ECTS)
Modulet har fokus på organisatoriske forudsætninger for individuel og kollektiv læring og kreativitet.

3. semester: Ledelse og selvledelse i arbejdslivet (15 ECTS)
Modulet har fokus på det gode arbejdsliv samt gode organisationer. Du lærer bl.a. om flow og mindfulness mm.

4. semester: Masterprojekt (15 ECTS)

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

  • En relevant bachelor- eller kandidatuddannelse inden for humaniora, samfundsvidenskab eller sundhedsvidenskab, fx psykologi, pædagogik eller antropologi eller folkesundhedsvidenskab
  • En relevant professionsbacheloruddanelse, fx folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske
  • En relevant diplomuddannelse, primært inden for det pædagogiske, samfundsfaglige eller sundhedsfaglige område

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Ved studiestart forventes du at være i stand til at læse faglitteratur på engelsk og i begrænset omfang på norsk og svensk.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Hele uddannelsen koster 106.000 kr. 

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

De fleste af de relativt få nyuddannede (under 130) er beskæftiget i undervisningssektoren samt sundheds- og plejesektoren. Andre omfatter enkeltstående ansættelser i 9 brancher, herunder Medicinalindustri samt Vikarbureauer.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse