Master i positiv psykologi
Masteruddannelse

Master i positiv psykologi

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde med trivsel og motivation og at lede processer, der udvikler menneskers talent, styrke, engagement og mentale sundhed.

Fakta

Navn:
Master i positiv psykologi
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 114.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Undervisningen tager afsæt i konkrete projekter, udfordringer og problemstillinger på din arbejdsplads. 

Uddannelsen henvender sig til professionelle, der arbejder indenfor HR, ledelse, vejledning, undervisning og sundhed.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen tager afsæt i positiv psykologi, som har særligt fokus på det velfungerende og det forbyggende, og på hvad der kan fremme trivsel og livskvalitet.

Under uddannelsen beskæftiger du dig at undersøge og udvikle de muligheder, ressourcer og talenter som ethvert menneske rummer – i modsætning til den klassiske psykologi, der hovedsageligt beskæftiger sig med dysfunktioner.

Du får en bred indføring i positiv psykologi som forskningsdisciplin og forståelsesramme samt indsigt i praksiserfaringer og forskningsresultater på området.

Du bliver rustet til at skabe udbytterige læringsmiljøer, institutioner og organisationer.

Uddannelsen består af 4 moduler.

Undervisningen tilrettelægges som en kombination af problemorienteret projektarbejde, seminarer og workshops.

Uddannelsen udbydes af Aarhus Universitet i København og Aarhus.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af masterprojektet, som også danner grundlag for mundtlig eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af fire moduler:

Modul 1: Positiv psykologi og individuelle styrker og trivsel (15 ECTS)
Modulet giver en bred indføring i positiv psykologi med hovedvægt på det enkelte menneske. Du lærer bl.a. at tilrettelægge og iværksætte udviklingsforløb, der sigter mod at udvikle andre menneskers talenter, styrker, emotioner, engagement og mentale sundhed. 

Modul 2: Positiv psykologi i læring og læringsmiljøer (15 ECTS)
Modulet har fokus på individuel og kollektiv læring og kreativitet. Du præsenteres for redskaber til organisering og ledelse af gode læringsmiljøer i uddannelse og arbejdsliv, alt sammen med afsæt i teorier og metoder fra positiv psykologi.

Modul 3: Positiv psykologi i ledelse og organisation(15 ECTS)
På modul 3 arbejder du med, hvad der kendetegner velfungerende organisationer og et meningsfuldt arbejdsliv. Du præsenteres for metoder til at arbejde med positiv psykologi i organisationer.

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

  • En relevant bachelor- eller kandidatuddannelse inden for humaniora, samfundsvidenskab eller sundhedsvidenskab, fx psykologi, pædagogik eller antropologi eller folkesundhedsvidenskab
  • En relevant professionsbacheloruddanelse, fx folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske
  • En relevant diplomuddannelse, primært inden for det pædagogiske, samfundsfaglige eller sundhedsfaglige område

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Ved studiestart forventes du at være i stand til at læse faglitteratur på engelsk og i begrænset omfang på norsk og svensk.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Hele uddannelsen koster 114.000 kr. Uddannelsen udbydes ikke som enkeltmoduler 

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse