Master i naturfagsundervisning
Masteruddannelse

Master i naturfagsundervisning

Uddannelsen giver dig kompetencer til at udvikle naturfagsundervisningen i folkeskolen på et videnskabeligt grundlag.

Fakta

Navn:
Master i naturfagsundervisning
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Professionsbachelor som lærer + 2 års relevant erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 44.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Med udgangspunkt i naturfagenes relevans og rolle i samfundet, vil du bl.a. komme til at arbejde med udvikling af innovative undervisningsforløb.

Uddannelsen henvender sig til folkeskolelærere, der underviser i et eller flere af følgende fag: Biologi, fysik/kemi, geografi, matematik samt natur/teknik.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen tager både udgangspunkt i din praksis som lærer, i aktuel fagdidaktik og i naturvidenskaben, og du får viden om hvordan naturfag kan gøres vedkommende ved bl.a. at fokusere på fagenes relevans og rolle for samfundsudviklingen. Uddannelsen tilbyder en forskningsbaseret tilgang til grundskolens naturfagsundervisning.

Den består af fire moduler og afsluttes med en masterafhandling.

Undervisningen foregår som en kombination af 2-dages seminarer og fjernundervisning.

Uddannelsen udbydes af Syddansk Universitet i Odense.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af masterprojektet, som også danner grundlag for mundtlig eksamen.

Værd at vide

Modul 1 udbydes også som enkeltmodul.

Fagoversigt

Uddannelsen består af 4 moduler, der hver omfatter undervisning inden for den faglige dimension, den fagdidaktiske dimension og praksisdimensionen.

Modul 1
Naturvidenskab, kultur og dannelse og anvendt matematik- og naturfagsdidaktik

Du beskæftiger dig bl.a. med:

  • Videnskabsteori og -historie
  • Centrale og aktuelle problemstillinger i naturfags- og matematikdidaktik
  • Lærerens praksiserfaring og tavse viden


Modul 2
Naturvidenskabens processer og den lærendes møde med naturvidenskab

Du beskæftiger dig bl.a med:

  • Naturvidenskaben som et vindue til verden
  • Modellering som didaktisk og fagligt redskab til samspil mellem de naturvidenskabelige fag
  • Udvikling af didaktisk scenario for undervisningsforløb


Modul 3
Naturvidenskaben i samfundet og naturfagsundervisningen i et fremtidsperspektiv

Du beskæftiger dig bl.a. med:

  • Den moderne naturvidenskabelige virksomhed
  • Kompetencebaseret naturfagsundervisning
  • Implementering af undervisningsforløb og indsamling af empiri


Modul 4
Masterafhandling

Du skal gennemføre en teoretisk og empirisk undersøgelse af en problemstilling inden for naturfagsundervisningen samt en kritisk analyse heraf.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

Du skal have en professionsbachelor som folkeskolelærer.

Du har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse med undervisning i et eller flere af fagene matematik, fysik/kemi, biologi, geografi og natur/teknik.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

 

Økonomi

Hele uddannelsen koster 44.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Beskæftigelsen for de meget få nyuddannede (under 100) er ret entydig, næsten alle arbejder med undervisning, de fleste i grundskolen, lidt færre på Videregående uddannelsesinstitutioner samt Gymnasier og erhversfaglige skoler.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse