Master i fremmedsprogspædagogik
Masteruddannelse

Master i fremmedsprogspædagogik

Uddannelsen er tværsproglig og har fokus på, hvordan man lærer et sprog, og hvordan man underviser i det.

Fakta

Navn:
Master i fremmedsprogspædagogik
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 3 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 84.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får viden om samspillet mellem teori og sprogpædagogisk praksis og kendskab til udvikling af nye pædagogiske metoder.

Uddannelsen henvender sig til undervisere i sprog eller dansk som fremmedsprog på diverse uddannelser samt konsulenter, forlagsredaktører oa. på området.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen lægger vægt på samspillet mellem teori og praksis og på udvikling af nye undervisningsmetoder og -materialer. Du får bl.a. kompetencer til at identificere indlæringsproblemer og til at undervise i interkulturel kommunikation.

Masteruddannelsen består af i alt 6 moduler og udbydes som deltidsstudium over 3 år med et modul pr. semester.

Undervisningen foregår typisk fem hverdagsaftener og tre lørdage pr. semester.

Uddannelsen er et samarbejde mellem Københavns Universitet og Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) og foregår i København.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af masterprojektet, som også danner grundlag for mundtlig eksamen.

Værd at vide

Du har også mulighed for at sammensætte din masteruddannelse som et fleksibelt forløb.

Fagoversigt

Uddannelsen svarer til 60 ECTS og udbydes som deltidsstudium over 3 år med et modul pr. semester:

Semester 1: Forskning og sprogpædagogisk praksis i samspil (10 ECTS-point)

Semester 2: Processer i fremmedsproglig kommunikation og sprogtilegnelse (10 ECTS-point)

Semester 3: Interkulturel kompetence: sprog, kultur og samfund (10 ECTS-point)

Semester 4: Undervisningstilrettelæggelse og udførelse (9 ECTS-point)

Semester 5: Evaluering, materialer og metoder i fremmedsprogsundervisning (9 ECTS-point)

Semester 6: Masterprojekt (12 ECTS-point)

 

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på Masteruddannelsen i Fremmedsprogspædagogik, skal du have en af følgende uddannelser:

  • Kandidatuddannelse i mindst ét fremmedsprog eller i dansk, fx cand.ling.merc., cand.mag., cand.interpret. eller cand.phil.
  • Bachelorgrad i mindst ét fremmedsprog eller i dansk fra universitetet eller handelshøjskole
  • Diplomuddannelse i et fremmedsprog eller i dansk som andetsprog
  • Bacheloruddannelse fra lærerseminarium eller professionshøjskole med linjeuddannelse i et fremmedsprog eller dansk som andetsprog

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring fra undervisning eller arbejde med sproglig formidling. 

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Prisen for den fulde uddannelse er 84.000,- kr. Hvert modul koster 14.000,- kr. 

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse