Master i folkeskoleudvikling
Masteruddannelse

Master i folkeskoleudvikling

Uddannelsen giver dig forudsætninger for at samarbejde med skoleledelse, kolleger og andre professionelle om at udvikle læringsmiljø og undervisning i grundskolen.

Fakta

Navn:
Master i folkeskoleudvikling
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
En relevant videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 70.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du kombinerer din praksiserfaring med viden fra forskningen og får kompetencer til at håndtere komplekse udviklingssituationer. Fx kan du organisere og beskrive processer, og du kan kommunikere forskningsresultater om undervisning og udvikling i skolen eller kommunen til relevante målgrupper.

Uddannelsen henvender sig til lærere, til pædagogiske konsulenter i forvaltningen og til teamledere, koordinatorer og mellemledere på skoler og i kommunale forvaltninger.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Med en master i folkeskoleudvikling får du både dansk og international viden og teorier om emner som undervisning og skoleudvikling, elevers læring, kollegialt samarbejde og professionsudvikling. Du får lejlighed til at anvende forskningens metoder og teorier på den lokale praksis, du har med dig fra din skole eller forvaltning.

Uddannelsen består af i alt fire moduler og afsluttes med et masterprojekt.

Du lærer om forholdet mellem uddannelse, undervisning, læring og læseplaner, og du beskæftiger dig med læseplaner og det didaktiske grundlag for fastsættelse af mål, tilrettelæggelse og evaluering af undervisningen. Desuden tilegner du dig viden om emner som klasseledelse, undervisningsdifferentiering og inklusion.

Uddannelsen sætter dig i stand til identificere og analysere problemstillinger, der knytter sig til undervisning og læring, og du får redskaber til at formidle viden om problemstillinger og løsningsmodeller over for kolleger og andre relevante målgrupper.

Desuden lærer du at anvende viden, teorier og metoder til at udvikle praksis, fx i forhold til at implementere læseplaner, indføre undervisningsdifferentiering og anvende evaluering til afdækning af elevernes læring i fag og emner.

Undervisningen tilrettelægges som seminarer af 1-4 dages varighed.

Uddannelsen udbydes af Aarhus Universitet i Emdrup og finder sted i Emdrup og Århus.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert fag. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

De enkelte moduler på masteruddannelsen kan følges som selvstændige kursusforløb.

Du kan læse mere om at følge enkeltmoduler på masteruddannelser på Institut for Uddannelse og Pædagogiks hjemmeside.

Du kan også selv sammensætte en masteruddannelse som et fleksibelt forløb.

Uddannelsens engelske betegnelse er Master of School Development.

Fagoversigt

Uddannelsen tilrettelægges over fire semestre og består af fire moduler.

  • 1. modul: Undervisning og læring i didaktisk perspektiv, som giver en indføring i de teorier, forskningsresultater og forandringsprocesser, du anvender i arbejdet med at analysere, planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen i grundskolen. Du beskæftiger dig bl.a. med læreplanteori, fagdidaktik, implementering af læseplaner samt evaluering.
  • 2. modul: Undervisning og læring i pædagogisk perspektiv, som giver en indføring i teorier og forskningsresultater om pædagogisk ledelse og organisering af undervisning. Du får bl.a. undervisning i teorier om klasseledelse og undervisningsdifferentiering, teorier om skolens fællesskab og læringsmiljø samt problemstillinger og dilemmaer i læringsmiljøet.
  • 3. modul: Undervisning og læring i udviklingsperspektiv, hvor du beskæftiger dig med teorier om professions-, skole- og undervisningsudvikling, metoder til kollegialt samarbejde, vejledning og intern konsulentvirksomhed samt analyse af udviklingsmål
  • 4. modul: Masterprojekt, hvor du får lejlighed til at analysere en problemstilling inden for et afgrænset udviklingsprojekt, der har med undervisning at gøre.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

  • Uddannelsen til lærer i folkeskolen
  • Uddannelsen til meritlærer
  • Anden læreruddannelse, som er godkendt i henhold til folkeskoleloven
  • Pædagogisk diplomuddannelse eller videregående uddannelse inden for pædagogik og grundskoleundervisning

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Hele uddannelsen koster 70.000 kr. Prisen pr. modul er 17.500 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse