Master i Cross-Media Communication
Masteruddannelse

Master i Cross-Media Communication

Uddannelsen giver kompetencer til at kunne kommunikere og formidle på tværs af medierne.

Fakta

Navn:
Master i Cross-Media Communication
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgang:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 120.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

På uddannelsen arbejdes med kommunikation ud fra både en kreativ, samfundsmæssig og juridisk og etisk vinkel. Du får kompetencer inden for forskellige typer af medier, såvel klassiske som moderne, og indblik i ligheder og forskelle, samspil,udtryksformer, virkemidler, strategi og målgrupper.

Uddannelsen henvender sig bl.a. til dig, der arbejder med kommunikation i privat eller offentlig virksomhed.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde på tværs af mange medieplatforme og fx tilrettelægge kampagner via strategiske formidlingsformer.

Du får fx indblik i, hvordan sociale medier kan anvendes i ekstern og intern kommunikation, markedsføring, informations- og brandingkampagner samt projekt- og organisationsledelse.

Uddannelsen består af fire moduler og afsluttes med en masteropgave.

Undervisningen tilrettelægges som todagesseminarer kombineret med projektarbejde og online diskussioner.

Uddannelsen udbydes af Københavns Universitet og foregår i København.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Værd at vide

Modul 1-3 kan tages i valgfri rækkefølge.

Det er også muligt at tage enkeltfag fra uddannelsen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af følgende fire moduler:

 • Samfund og målgrupper. Modulet omfatter to fag: systemer, samfund og individ i tværmedial kommunikation samt målgrupper i tværmedial kommunikation.
 • Strategisk kommunikation. Modulet behandler grundlæggende strategiske kommunikationsteorier og –begreber. Du får indsigt i, hvordan forskellige medier indgår i konkrete kommunikationsstrategier.
 • Udtryksformer og jura. Modulet omfatter to fag: æstetiske, narrative og audiovisuelle virkemidler i tværmedial kommunikation samt den tværmediale kommunikations jura og etik.
 • Masterprojekt. Tilrettelægges som et fler- og tværmedialt formidlingsprojekt eller som en teoretisk og /eller analytisk skriftlig opgave.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Relevant bachelor- eller kandidatuddannelse
 • Relevant professionsbacheloruddannelse

Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse. 
 
Relevante adgangsgivende uddannelser kan fx være:
 • BA i medievidenskab
 • BA i kommunikation
 • BA i journalistik
 • BA i humanistisk informatik
 • BA i erhvervsøkonomi
 • en uddannelse ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Uddannelsen koster 120.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs i øvrigt om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse