kunsthåndværkeruddannelsen
Kunstnerisk uddannelse

Kunsthåndværker

På uddannelsen til kunsthåndværker specialiserer du dig i at arbejde med glas eller med ler. Du lærer et håndværk og har mulighed for at udvikle dine kunstneriske evner.

Fakta

Navn:
Kunsthåndværker
Type:
Kunstnerisk uddannelse
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse samt bestået optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver et solidt kendskab til materialer og teknikker, og du får mulighed for at lave praktisk værkstedsarbejde, samtidig med at du følger en række teoretiske forelæsninger og fællesfag.

Som færdiguddannet vil du have mulighed for at etablere dit eget glas- eller keramikværksted eller blive ansat som assistent på en fabrik, der fremstiller kunsthåndværk. Nogle vælger desuden at undervise eller videreuddanne sig.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Når du søger optagelse på kunsthåndværkeruddannelsen, vælger du samtidig, om du vil beskæftige dig med glas eller med keramik, idet uddannelsen er opdelt i et glas-speciale og et keramik-speciale.

Du modtager både teoretisk undervisning og værkstedsundervisning. Det er først og fremmest undervisning i fag, som er specielle for den linje, du har valgt.

Her lærer du om håndværket, om forskellige teknikker, om de materialer, du arbejder med, og om ovnbygning og ovnprincipper.

På specialet i glas lærer du bl.a. om glasbehandling, kemi, miljø og økologi samt om forskellige brændingsteknikker. Du lærer at puste og støbe varmt glas og at slibe, skære, polere og sandblæse koldt glas.

På specialet i keramik lærer du bl.a. om fremstilling af forskellige lertyper som raku, lertøj, stentøj og porcelæn. Du lærer også om glasurkemi og -fremstilling, om forskellige brændingsteknikker og om dreje- og støbeteknik.

Enkelte fag og forelæsninger vil dog gå på tværs af specialerne. Fællesfag er fx designteori, formens teori, essay og opgaveskrivning, tegning og farvelære.

I løbet af uddannelsen er der desuden en række kurser med gæstelærere fra ind- og udland.

I uddannelsens tredje semester skal du have et 3-måneders praktikophold. Du skal som udgangspunkt selv finde praktikstedet, der kan være hos etablerede kunstnere i hele verden.

Undervisningen er tilrettelagt i kurser, projektforløb og foredrag. I det første studieår arbejder du med klart definerede opgaver, der skal sikre dig grundlæggende viden og indsigt. I løbet af studietiden vil arbejdsformen stille større og større krav til selvstændighed i projekterne.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt og får efter endt uddannelse betegnelsen kunsthåndværker inden for glas eller keramik, afhængigt af fagområde.

Uddannelsen foregår på Bornholm.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.

Du skal desuden bestå en optagelsesprøve, hvis du bliver indkaldt til den.

I vurderingen af dine kvalifikationer vil der blive lagt vægt på, om du er internationalt orienteret, har direkte erfaringer fra det kunstneriske og kreative område eller har andre livs- eller studieerfaringer, som peger frem mod det kunstneriske og kreative felt.

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du søge om optagelse på baggrund af en dispensationsansøgning. Du skal kunne dokumentere en egenproduktion og/eller studier af særlig kvalitet i relation til studiet.

Optagelse

Optagelse på uddannelsen sker gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT) på www.optagelse.dk. Ansøgningsfristen er 15. marts, kl. 12.00.

Frister for optagelsesprøve m.m. finder du på skolens hjemmeside.

Læs mere om optagelse generelt eller om optagelse, hvis du har en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen.

Adgangskvotienter 2014

Da optagelsen sker på baggrund af en optagelsesprøve, er der ingen adgangskvotienter.

 
Antal ansøgereAntal optagne
Total1. prioritetKvote 1+2Standby
6043162

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Fremtidsmuligheder

Kunsthåndværkeruddannelsen er en kunstnerisk uddannelse, der oftest fører til job alene eller sammen med andre kunsthåndværkere i mindre virksomheder.

Du kan også søge ansættelse i en større glas- eller keramisk virksomhed eller prøve at sælge dine idéer med henblik på masseproduktion.

Enkelte kunsthåndværkere etablerer sig som selvstændige keramikere eller glaspustere.

Se mere om fremtidsudsigter inden for de kunstneriske og kreative uddannelser.

Mere uddannelse

Som videreuddannelse har du mulighed for at søge ind på 3. del af designuddannelsen - eller tage til udlandet og lære andre teknikker. Du kan også tage en master i design ved arkitektskolen i København.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Uddannelserne handler om at skabe, formidle og udtrykke sig visuelt.

Skal du til at søge optagelse?
Skal du til at søge optagelse?

Læs om de vigtigste ting, inden du søger optagelse.