konservatoruddannelsen
Bachelor- og kandidatuddannelse

Konservator

Gennem en kombination af håndværk og videnskabelige metoder lærer du at arbejde med restaurering og bevaring af fx malerier, bøger, og i mindre grad dyr og planter.

Fakta

Navn:
Konservator
Type:
Kunstnerisk uddannelse
Varighed:
Bachelor: 3 år. Kandidat: 2 år. Sammenlagt: 5 år
Adgangskrav:
Bachelor: gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav. Kandidat: relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du specialiserer dig inden for konservering af billedkunst, arkæologiske fund eller ældre bygninger. Du lærer om kemi, der er grundlaget for at skabe gunstige bevaringsvilkår, og du får indføring i kultur- og kunsthistorie.

Som uddannet konservator vil du typisk finde arbejde inden for museumsverdenen, på biblioteker og i arkiver.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du lærer at restaurere og konservere gamle ting sam fx malerierer, bøger, foto, kort, skulpturer, planter, dyr og arkæologiske fund som keramik, skind, rav eller tænder. Du kommer typisk til at arbejde med ting, der findes på museer eller i historiske bygninger.

Kemi er et vigtigt basisfag på uddannelsen. Du lærer hvordan og med hvilke kemikalier, man kan arbejde for at bevare forskellige materialer, ligesom du får overblik over, hvordan fx temperatur og fugtighed påvirker materialerne.

Du får også undervisning i emner som generel og fotografisk dokumentation, præventiv konservering, farveteori og farvemåling samt formidling og informationskompetence.

Uddannelsen består desuden af historiske, kultur- og kunsthistoriske fag, der giver dig baggrund for at vurdere og bestemme, hvordan et arkæologisk fund eller et kunstværk skal bevares.

Du kan tage en konservatoruddannelse inden for fem linjer:

  • Grafisk linje, hvor du arbejder med restaurering og konservering af alt papirmateriale som fx håndskrifter, grafik, kort, bøger/bogbind og fotografier
  • Kulturhistorisk linje, hvor du arbejder med konservering og restaurering af arkæologiske fund i fx metal, keramik, glas, træ, læder, ben og tekstil
  • Kunstlinjen, hvor du arbejder med konservering og restaurering af malerhåndværk og dekoration i forbindelse med henholdsvis bygningsinteriør, farvelag på træ samt maleri på lærred og andre underlag
  • Linjen for monumentalkunst, hvor du arbejder med konservering af skulpturer, den ydre del af bygninger og malerier på mur
  • Naturhistorisk linje, hvor du arbejder med konservering og restaurering af bl.a. planter, dyr, fossiler og sten

På alle fem linjer får du en grundig viden om, hvordan man arbejder med genstandene både videnskabeligt, håndværksmæssigt og kunstnerisk.

Ønsker du at arbejde specielt som zoologisk konservator, findes der en privat uddannelse, som er målrettet til denne opgave. Se i jobartiklen zoologisk konservator.

Undervisningen veksler mellem teori og praksis. Du laver øvelser og laboratoriearbejde, hvor du fx arbejder med kemi og med at konservere og bevare konkrete ting. I de mere teoretiske fag vil der være holdundervisning og forelæsninger for hele årgangen.

Du udarbejder flere projekter undervejs og afslutter bacheloruddannelsen med en større selvstændig opgave, bachelorprojektet, og får den akademiske titel B.Sc. i konservering.

Kandidatuddannelsen omfatter et større videnskabeligt arbejde, specialet, der tager 1 år og giver titlen cand.scient.cons.

Uddannelsen foregår i København.

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Konservatorskolen ved Kunstakademiet

Uddannelsen til konservator indeholder to niveauer:

  • En 3-årig bacheloruddannelse
  • En 2-årig kandidatuddannelse

Du kan læse mere om studiestrukturen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen til konservator skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.

Specifikke adgangskrav er kemi på B-niveau. Faget skal være bestået. Du skal desuden bestå en adgangsprøve, hvortil du udvælges.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som faglig supplering.

Du skal også have kundskaber i engelsk og tysk. Til ansøgningen skal du vedlægge lægeattest for farvesyn bedømt efter Ishiharas system.

Andre uddannelser, fx kunstneriske, kunsthåndværksmæssige og håndværksmæssige uddannelser eller forudgående studier ved universiteter eller andre højere læreanstalter, kan være yderligere kvalificerende.

Optagelse

Konservatorskolen optager elever på bacheloruddannelsen hvert tredje år. Næste optagelse er i 2016.

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT), og du kan søge via www.optagelse.dk.

Ansøgningsfristen er 15. marts 2016 kl. 12.00 (kvote 2).

Du bliver efter eget valg optaget på en af de fem linjer. Skolen optager samlet ca. 50 elever.

Der er optagelse hvert år på kandidatuddannelsen. Se på skolens hjemmeside.

Adgangskvotienter 2013

Da skolen kun optager elever hvert 3. år og havde sidste optag i 2013, findes der ingen nyere tal.

 

 Kvote 1Standby
KonservatorskolenUden for kvotesystem-
 
 Antal ansøgereAntal optagne
 Total1. prioritetKvote 1 + 2Standby
Konservatorskolen1871495010

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 og 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som uddannet konservator kan du søge ansættelse ved museer, biblioteker og arkiver, hvor dit arbejde blandt andet vil bestå i at sikre bevarelsen af museernes og arkivernes samlinger for eftertiden.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for kultur- og museumsarbejde.

Efter kandidatuddannelsen kan du komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Se mere om fremtidsudsigter inden for de kunstneriske og kreative uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Balancen i konservering ligger mellem at bevare tingene og være realistisk.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Optagelse på videregående uddannelse
Optagelse på videregående uddannelse

Læs om de vigtigste ting, inden du søger optagelse.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.