højere handelseksamen - hhx
Fag på hhx

Erhvervsjura C - hhx

I erhvervsjura på C-niveau lærer du at identificere juridiske problemstillinger, og du arbejder med de juridiske grundprincipper.

Fakta

Navn:
Erhvervsjura C - hhx
Type:
Fag på den merkantile studentereksamen (hhx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et handelsgymnasium

I erhvervsjura C lærer du at forstå det demokratiske medborgerskab. Du får en demokratisk forståelse med fokus på sammenhængen mellem jura, moral og etik, samt digital dannelse. Faget tager afsæt i det danske retssystem, mens du også får indblik i internationale retskilders indflydelse på dansk ret i hovedtræk.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I erhvervsjura på C-niveau lærer du at identificere juridiske problemstillinger gennem en forståelse af de juridiske grundprincipper, særligt i relation til erhvervsvirksomheder, og du bliver i stand til at inddrage juridisk metode i forbindelse med forebyggelse og løsning af retlige konflikter.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:  

  • forstå det demokratiske medborgerskab
  • forstå juridiske grundprincipper og terminologi
  • foretage en kritisk og prioriteret juridisk informationssøgning
  • foretage et juridisk informationssøgning
  • foretage juridiske ræsonnementer i samspil med andre fag
  • udtrykke sig hensigtsmæssigt
  • anvende retskilder

 

Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer og omfatter både mundtligt og skriftligt arbejde omkring afgrænsede juridiske problemstillinger.

Eksamen

Der afholdes en individuel mundtlig prøve.  

Eksaminationstiden er ca. 24 minutter med en forberedelsestid på ca. 48 minutter.

Som enkeltfag

Hvis du ønsker at tage faget uden for en almindelig gymnasial uddannelse, kan du undersøge, om det er muligt at tage det som hf-enkeltfag eller som GS-fag. Der er vigtige forskelle på at læse et fag som enkeltfag eller via et GS-forløb.

Læs mere om hf-enkeltfag og gymnasial supplering (GS).

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for erhvervsjura på C-niveau på hhx er 75 timer. Faget er obligatorisk, og den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende mundtlig årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for erhvervsjura C på uvm.dk.