højere handelseksamen - hhx
Fag på hhx

Almen sprogforståelse - hhx

I almen sprogforståelse får du bl.a. styrket din teoretiske sprogforståelse og dine færdigheder i tekstanalyse.

Fakta

Navn:
Almen sprogforståelse - hhx
Type:
Fag på den merkantile handelseksamen (hhx)
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et handelsgymnasium

Du lærer at forstå de grundlæggende begreber og færdigheder i sproglig analyse i både et alment, sproghistorisk, internationalt og erhvervsorienteret perspektiv.

Faget udgør en del af grundforløbet på hhx, og giver dig en basis for at arbejde med sprog og kommunikation i handelsgymnasiet.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget er der fokus på sproglig bevidsthed og sproglig analyse. Du bliver fx introduceret til begreber som grammatik, semantik og pragmatik, og du lærer, hvordan du bruger disse til at analysere erhvervsrelaterede tekster på både dansk og andre sprog, som du kan møde i handelsgymnasiet.

Du lærer også at anvende sprog til at kunne kommunikere i nationale og internationale erhvervsmæssige sammenhænge. Du bliver også introduceret til sproghistorie og sammenhængen mellem sprog og nationalitet.

Undervisningen består af varierende arbejdsformer som fx individuelle studier, gruppearbejde og holdundervisning. Der vil især være fokus på mundtlig fremstilling og skriftligt arbejde. 

Eksamen

Eksamen består af en individuel prøve i forbindelse med afslutningen af grundforløbet. Du vil blive testet i din sproglige bevidsthed og analysefærdighed på dansk og et eller flere fremmedsprog.

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering.

 

Som fag i en gymnasial uddannelse

Almen sprogforståelse afsluttes efter grundforløbet. Omfanget af det faglige stof er 50 – 75 sider.

Der aflægges altid prøve.

Få mere at vide

Se den fulde læreplansbeskrivelse for almen sprogforståelse - hhx.