højere teknisk eksamen - htx
Fag på højere teknisk eksamen (htx)

Kommunikation/it C - htx

I kommunikation/it C lærer du om forskellige kommunikationsformer som tekst, billede, lyd mv.

Fakta

Navn:
Kommunikation/it C - htx
Type:
Fag på højere teknisk eksamen (htx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går i teknisk gymnasium

Du får kendskab til kommunikation, design og teknologi i it-baserede og trykte medier og prøver også at løse enkle kommunikationsopgaver.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse og kan også udbydes som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget kommunikation/it på C-niveau får du kendskab til design af kommunikation i både trykte produkter og digitale medier.

Undervisningen tager fagligt udgangspunkt i et grundniveau.

Du får en grundlæggende viden om kommunikationsteori, som du bruger i praktiske øvelser med at planlægge og producere enkle kommunikationsprodukter.

Fx lærer du at vælge medie og it-værktøjer til forskellige kommunikationsopgaver, og du lærer at bruge forskellige udtryksformer, herunder at bearbejde en tekst journalistisk.

Du får også kendskab til designelementer som farver og grafisk layout og til bearbejdning af materialer ved hjælp af it-baserede værktøjer, ligesom du bliver sat ind i forskellige aspekter af brugen af it både som værktøj og som medium.

Der inddrages desuden supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning og projektarbejde. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr i udstrakt grad, bl.a. til fremstilling, afprøvning og dokumentation af kommunikationsprodukter.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven tager udgangspunkt i din afsluttende opgave, som du begynder med at præsentere. Den anden del af eksamen er en uddybende samtale mellem dig og din lærer inden for hele fagets kernestof og supplerende stof.

Prøven varer ca. 24 minutter, og du får ingen forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for kommunikation/it på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for kommunikation/it på C-niveau på htx er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for kommunikation/it C i bilag 20 i htx-bekendtgørelsen.