højere teknisk eksamen - htx
Gymnasial uddannelse

Højere teknisk eksamen (htx)

Efter 9. klasse kan du vælge at gå i det tekniske gymnasium, hvor du kan tage en htx. På htx-uddannelsen er der både kendte almene fag og fag, der handler om teknik og teknologi.

Fakta

Navn:
Højere teknisk eksamen (htx)
Type:
Gymnasial uddannelse
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
9. klasse, herunder særlige krav til visse fag og udfyldt uddannelsesplan
Økonomi:
Mulighed for SU fra du fylder 18 år

Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også er mange fag, som du skal have. Noget af undervisningen på htx foregår i værksteder og i laboratorier, hvor du i praksis afprøver de teorier, du lærer. Du lærer både at arbejde selvstændigt og at løse opgaver sammen med andre - begge dele noget du kan bruge senere i livet. Efter htx kan du søge optagelse på en videregående uddannelse.

Bemærk: Der er indgået aftale om en reform af gymnasieuddannelserne. Vær derfor opmærksom på, at nedenstående formentlig ændres fra skoleåret 2017/2018. Vi opdaterer denne side, når aftalen er endeligt vedtaget. Læs om reformen på temasiden Reform af gymnasieuddannelserne 2016.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På det tekniske gymnasium får du undervisning i såvel almene fag som i fag, der handler om teknik, teknologi og kommunikation og it. Du lærer at gå i dybden med fagene og at samle ny viden ind.

Undervisningen i htx er på mange måder anderledes end den, du kender fra folkeskolen. Der vil selvfølgelig være en del klasseundervisning, som du kender den. Men der vil også være gruppe- og projektarbejde, hvor du/I arbejder selvstændigt med større opgaver.

Særligt for undervisningen på htx er, at du får lejlighed til at afprøve en del af den teoretiske undervisning i værksteder og laboratorier.

Der vil være en del skriftlige opgaver i løbet af skoletiden, og du skal også regne med at skulle bruge god tid på lektier.

Mange skoler arrangerer temadage og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og tilbyder studiekredse og lektiecafé.

På alle skoler kan du få rådgivning og vejledning, mens du går på skolen.

Uddannelsen foregår ved tekniske skoler fordelt over hele landet.

Eksamen

I hvert skoleår er der både mundtlige og skriftlige eksamener. Når du har bestået din htx-eksamen, får du et samlet eksamensbevis, hvori dit gennemsnit står. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit.

Fag som du skal have

En htx varer 3 år. Det første halve skoleår er et grundforløb, som er fælles for alle elever.

Mange af de fag, du får i grundforløbet, kender du i forvejen. Det er bl.a. dansk, engelsk og matematik. Men du vil også få undervisning i nye fag.

Ved afslutningen af grundforløbet skal du vælge en studieretning. En studieretning består normalt af tre fag, der er samlet i en pakke. Når du vælger din studieretning, er du med til at vægte mellem de fag, du gerne vil tone din uddannelse med, fx matematik, biologi, kommunikation/it eller teknologi.

En htx består af fag på tre niveauer, A, B og C, hvor A er det højeste niveau. Man skal have mindst tre fag på A-niveau, mindst tre fag på B-niveau og mindst et fag på C-niveau.

Der er krav til, hvor mange fag du skal have i alt, og hvordan du kan sætte dem sammen. En samlet htx består af op til 14 fag.

På skolernes hjemmesider kan du se hvilke studieretninger, de tilbyder. På de fleste hjemmesider kan du også finde et program, der hjælper dig med at sammensætte en gymnasial uddannelse ud fra de fag og niveauer, som skolen udbyder.

Obligatoriske fag

Den største del af fagene er obligatoriske fag – dvs. fag som du skal have.

De obligatoriske fag og niveauer er: Dansk A, teknikfag A, engelsk B, fysik B, kemi B, matematik B, teknologi B, biologi C, kommunikation/it C, samfundsfag C og teknologihistorie C.

Du kan i stedet for teknologihistorie C vælge at tage idehistorie B.

I teknikfag vælger du mellem:

  • Byggeri og energi
  • Design og produktion
  • Proces, levnedsmiddel og sundhed

Ud over obligatoriske fag skal du vælge studieretningsfag og valgfag.

Ekstra fag på A-niveau

I htx skal mindst tre af fagene være på A-niveau, men du har mulighed for at vælge flere.

Hvis du har flere fag på A-niveau end de krævede, får du automatisk justeret gennemsnittet på dit studentereksamensbevis. Læs om justeringsmulighederne i artiklen Bonus for tidlig studiestart.

Grundforløb

Det fælles grundforløb varer det første halve år. Her skal du have følgende obligatoriske fag: dansk, engelsk, matematik og yderligere et eller flere fag, hvis skolen beslutter det.

Du får desuden faget studieområdet, som består af et fagligt samarbejde mellem flere fag. Her vil du blandt andet få mulighed for at afprøve din teoretiske viden med forsøg i værksteder og laboratorier.

Du lærer også at arbejde med it og at formidle din viden sprogligt. Du får kundskaber i kommunikation og i, hvad det vil sige at arbejde innovativt, dvs. som idémager og iværksætter.

Studieretning

Når du tilmelder dig htx-uddannelsen, skal du først beslutte dig for, hvilke tekniske skoler, du vil søge optagelse på. Dernæst skal du for hver skole oplyse, hvilken af de studieretninger, som skolen udbyder, du er mest interesseret i.

Der vil være mindst fire at vælge mellem på hver skole. Du skal være opmærksom på, at skolerne udbyder forskellige studieretninger. Du kan se dem på deres hjemmesider.

Hver studieretning indeholder tre studieretningsfag plus de obligatoriske fag. Studieretningsfagene kan være på AAA-, AAB-, ABB- eller ABC-niveau. Desuden skal du vælge fra et til tre valgfag. Hvor mange, du skal vælge, afhænger af studieretningen.

Mulige studieretningsfag på A-niveau er: engelsk, fysik, kemi, kommunikation/it, matematik og teknologi.

Mulige studieretningsfag på B-niveau er: biologi, design, idehistorie, informationsteknologi, samfundsfag og innovation.

En studieretning med forsøgsfaget bioteknologi A skal samtidig indeholde matematik A.

En studieretning kan ikke både indeholde kommunikation/it på A-niveau og informationsteknologi på B-niveau.

Eventuelle studieretningsfag på C-niveau vælges af skolen som fag fra de fælles valgfag eller som fag fra en anden gymnasial uddannelse. Du kan få mere at vide på skolen.

Studieretningsprojekt

I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. Projektet skal som hovedregel tage udgangspunkt i et af de studieretningsfag, du har på A-niveau, samt et andet fag på mindst B-niveau. Du skriver projektet i løbet af 1 uge inden for en samlet periode på maks. seks uger.

Valgfag for de gymnasiale uddannelser

Skolerne udbyder en række valgfag på A-, B- og C-niveau, som du kan vælge på tværs af studieretningerne. Du skal have mindst ét valgfag.

Vær opmærksom på, hvilke valgfag den enkelte skole udbyder. Det kan du se på skolens hjemmeside.

Du kan ikke vælge et valgfag, som du allerede har som obligatorisk fag på samme niveau. Ønsker du at vælge et fag på B-niveau, skal du tidligere have haft det på C-niveau.

Du kan kun vælge et af fagene: datalogi C, informationsteknologi C eller B, it B eller A eller kommunikation/it A som valgfag.

Se Oversigt over alle valgfagsmuligheder.

4-årige forløb

Nogle skoler tilbyder et særligt 4-årigt forløb, der fagligt set opfylder de samme krav som htx i øvrigt.

Du kan søge om optagelse, hvis du er eliteidrætsudøver og godkendt af Team Danmark, eller hvis du er optaget på musikalsk grundkursus eller tilsvarende kursus i billedkunst.

I forhold til den 3-årige htx kan der dog være ændringer i antallet og sammensætningen af fag, både på grundforløbet og på den valgte studieretning.

Enkeltfagsundervisning

Fag fra htx-uddannelsen kan udbydes som enkeltfag på tekniske skoler over hele landet.

Ansøgningsfristen varierer, men ligger typisk i begyndelsen af august.

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen. Hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne, kan du søge om SVU.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på htx skal du have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse. Du skal herunder have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) og have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver.

Der er forskel på prøvekravene alt efter, om du søger optagelse efter 9. klasse eller efter 10. klasse. Du kan se flere detaljer om optagelseskravene i artiklen om Optagelse til de gymnasiale uddannelser.

Du skal som udgangspunkt være vurderet uddannelsesparat. Men er du ikke det, kan du blive indstillet til en faglig test i et eller flere fag, hvor en evt. optagelse vil afhænge af dine prøveresultater.

Du skal altid til optagelsesprøve, hvis du mangler en eller flere af de obligatoriske afgangsprøver.

Har du ikke gået i dansk skole, kan du blive optaget efter en konkret vurdering af, om dine kvalifikationer svarer til de krav, der stilles til elever, der har gået i dansk skole. Du vil måske blive indkaldt til optagelsesprøve.

Går du i 9. eller 10. klasse, skal du senest 1. marts udfylde din uddannelsesplan og søge via www.optagelse.dk. Uddannelsesplanen fungerer samtidig som ansøgning.

Du får skriftligt svar om optagelsen senest 1. juni. Uddannelsen begynder i august.

Er du gået ud af skolen, logger du ind med NemID og søger på www.optagelse.dk. Hvis du søger inden den 15. marts, vil skolerne have mulighed for at vurdere din ansøgning samtidig med ansøgningerne fra de elever, der søger direkte fra 9. eller 10. klasse.

Økonomi

Du har mulighed for at søge SU under uddannelsen, hvis du er fyldt 18 år.

Kvalifikationsniveau

Faget er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for ungdomsuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Htx giver adgang til at søge optagelse på en videregående uddannelse. Du skal være opmærksom på, at de fag og niveauer, du vælger, kan få indflydelse på, hvilke uddannelser du direkte kan optages på.

Men hvis du ikke har haft de fag på htx, som kræves på den uddannelse, du gerne vil optages på, har du mulighed for at kvalificere dig via gymnasial supplering.

Vis fag Skjul fag

Biologi
Fag
Biologi B - htx
Biologi C - htx
Bioteknologi
Fag
Bioteknologi A - forsøgsfag på htx
Dansk
Fag
Dansk A - htx
Design
Fag
Design B - htx
Engelsk
Fag
Engelsk A - htx
Engelsk B - htx
Fysik
Fag
Fysik A - htx
Fysik B - htx
Geovidenskab
Fag
Geovidenskab A - forsøgsfag på htx
Idehistorie
Fag
Idehistorie B - htx
Informationsteknologi
Fag
Informationsteknologi B - htx
Kemi
Fag
Kemi A - htx
Kemi B - htx
Kommunikation
Fag
Kommunikation/it A - htx
Kommunikation/it C - htx
Matematik
Fag
Matematik A - htx
Matematik B - htx
Musik og lydproduktion
Fag
Musik- og lydproduktion C - forsøgsfag på htx
Samfundsfag
Fag
Samfundsfag B - htx
Samfundsfag C - htx
Studieområdet
Fag
Studieområdet - htx
Teknikfag
Fag
Teknikfag A byggeri og energi - htx
Teknikfag A design og produktion - htx
Teknikfag A proces, levnedsmiddel og sundhed - htx
Teknologi
Fag
Teknologi A - htx
Teknologi B - htx
Teknologihistorie
Fag
Teknologihistorie C - htx
Fælles valgfag
Fag
Arabisk A - valgfag
Arabisk B - valgfag
Astronomi C - valgfag
Dans B - valgfag
Datalogi C - valgfag
Design B - valgfag
Erhvervsøkonomi C - valgfag
Filosofi B - valgfag
Filosofi C - valgfag
Finansiering C - valgfag
Fransk begyndersprog B - valgfag
Fransk fortsættersprog C - valgfag
Græsk C - valgfag
Idræt B - valgfag
Informationsteknologi C - valgfag
Innovation B - valgfag
Innovation C - valgfag
International teknologi og kultur C - valgfag
Italiensk B - valgfag
Japansk A - valgfag
Japansk B - valgfag
Kinesisk A - valgfag
Kinesisk B - valgfag
Kulturforståelse B - valgfag
Kulturforståelse C - valgfag
Latin C - valgfag
Markedskommunikation C - valgfag
Materialeteknologi C - valgfag
Multimedier C - valgfag
Organisation C - valgfag
Portugisisk A - valgfag (forsøgsfag)
Programmering C - valgfag
Psykologi B - valgfag
Psykologi C - valgfag
Religion B - valgfag
Retorik C - valgfag
Russisk B - valgfag
Spansk B - valgfag
Statik og styrkelære C - valgfag
Statistik C - valgfag
Teknologi C - valgfag
Tyrkisk A - valgfag
Tyrkisk B - valgfag
Tysk begyndersprog B - valgfag
Tysk fortsættersprog C - valgfag

Uddannelsens veje

Videregående uddannelse

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 8

Gymnasiereform 2016
Gymnasiereform 2016

Læs om de ændringer som aftalen om en ny gymnasiereform peger på.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Der er mange fælles fag, men også fag som er særlige.

Gymnasieelever
Gymnasieelever

Se hvilke betingelser, du skal opfylde, for at blive optaget på en gymnasial uddannelse