højere handelseksamen - hhx
Fag på hhx

Tysk begyndersprog A - hhx

I tysk begyndersprog A lærer du at udtrykke dig både på mundtligt og skriftligt standardtysk. Samtidig får du et bredt kendskab til tyske kultur-, samfunds- og erhvervsforhold.

Fakta

Navn:
Tysk begyndersprog A - hhx
Type:
Fag på den merkantile studentereksamen (hhx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et handelsgymnasium

Du får bl.a. undervisning i grundlæggende tysk grammatik, og opnår et basalt ordforråd der gør det muligt at diskutere kendte emner på tysk.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I tysk begyndersprog på A-niveau lærer du at forstå og deltage i samtaler på tysk standardsprog, lige som du lærer at skrive sproget og læse nyere, lettere tysksprogede tekster.

Du vil få gennemgået de grundlæggende principper for sprogets opbygning og grammatik, og du lærer at udtrykke dig skriftligt på tysk med et varieret ordforråd og grundlæggende grammatisk korrekthed.

I undervisningen præsenteres du bl.a. for et bredt udsnit af nyere skønlitterære tekster, heraf mindst 2 romaner, og andre kunstneriske udtryksformer. Du får desuden grundlæggende indsigt i erhvervsrelateret sprogbrug ved at arbejde med intern og ekstern virksomhedskommunikation.

Ud over at lære sproget får du viden om samfundsmæssige, erhvervsmæssige og kulturelle forhold i Tyskland samt i andre tysktalende lande. 

Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer. I løbet af undervisningen skal du deltage i både mindre og større faglige og tværfaglige projekter i forbindelse med forskellige temaforløb. Du skal desuden udarbejde et antal skriftlige opgaver.

I tysk begyndersprog på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

It bruges som redskab i undervisningen.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 4 timer og indeholder et tysksproget tekstmateriale om samfundsmæssige og erhvervsmæssige forhold.

Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i et ukendt, ubearbejdet tysksproget tekstmateriale, som har tilknytning til ét af de studerede emner. Tekstmaterialet består af en eller flere tekster med et samlet omfang på ca. 1 til 1,5 normalside. 

Den samlede eksaminationstid er ca. 30 minutter, og der gives ca. 60 minutters forberedelsestid. 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for tysk begyndersprog på A-niveau er 325 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for tysk begyndersprog på A-niveau på hhx er 325 timer fordelt på 1., 2. og 3. år.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er altid eksamen i mindst en af prøverne.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for tysk begyndersprog A hhx på uvm.dk