højere handelseksamen - hhx
Fag på hhx

Studieområdet - hhx

Dette fag er et samarbejde mellem flere fag. Du får en grundlæggende tværfaglig indsigt i hhx-uddannelsens hovedområder, humaniora og samfundsvidenskab.

Fakta

Navn:
Studieområdet - hhx
Type:
Fag på højere handelseksamen (hhx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et handelsgymnasium

Du arbejder med teori og metode på tværs af fagene, og du lærer at bruge din viden på praktiske og teoretiske problemstillinger af almen, økonomisk og samfundsmæssig karakter.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget studieområdet lærer du at benytte teori og metode fra studieområdets fag og at analysere en problemstilling ved at kombinere viden fra flere forskellige fag.

Du lærer også at reflektere over og vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger og at finde og behandle relevant faglig information.

Desuden lærer du at strukturere og formidle fagligt stof både mundtligt og skriftligt.

Studieområdet er organiseret i tre dele:

Studieområdet del 1 består af tre flerfaglige områder:

  • Kultur og sprogområdet, hvor du lærer om sprog og om sammenhængen mellem sprog, kultur og kommunikation. Her især indgår fagene dansk og fremmedsprog.
  • Det samfundsøkonomisk/samfundsfaglige område, hvori indgår fagene international økonomi og samfundsfag.
  • Det erhvervsøkonomiske område, der giver viden og begreber om virksomheder og deres omverden. Her indgår fagene virksomhedsøkonomi og afsætning.

Studieområdet del 2 (erhvervscase), hvor fagene afsætning og virksomhedsøkonomi indgår. Der er fokus på erhvervsøkonomisk metode, og du lærer bl.a. at indsamle information om virksomheder på et metodisk grundlag og at identificere en virksomheds succesfaktorer og udfordringer. Du lærer også at tage kritisk stilling til de faglige metoder, man benytter.

Studieområdet del 3 (det internationale område), der omfatter fagene dansk, samtidshistorie, international økonomi og fremmedsprog. Du lærer bl.a. at arbejde med analyser og problemstillinger, der handler om udviklingen i menneskesyn, værdier og samfundsøkonomiske forhold i et internationalt perspektiv.

Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer og studiemetoder, herunder casebaseret og projektorienteret arbejde, der både kan være individuelt og gruppebaseret.

Der indgår skriftligt arbejde af forskellig karakter.

It indgår som et fagligt værktøj, bl.a.i dit arbejde med opgave- og projektløsninger og indsamling samt behandling af information.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve ved slutningen af andet år og ved slutningen af tredje år. Prøvegrundlaget er begge gange en synopsis.

Del 2: Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en synopsis på 3-5 sider. Synopsen udarbejdes i grupper, og der er ca. 48 timers forberedelsestid. Skolen beslutter, om selve eksaminiationen skal foregå individuelt eller gruppevis. Eksamen består af en præsentation af selvvalgte dele fra synopsen og en efterfølgende samtale med læreren. Eksaminationen varer ca. 24 minutter pr. eksaminand.

Del 3: Der afholdes en mundtlig prøve grundlag af en individuelt udarbejdet en synopsis på 3-5 sider på baggrund af selvvalgte fag og emner med relevans for studieområdet del 3. Eksamen består af din præsentation af centrale problemstillinger fra synopsen og en efterfølgende samtale med din lærer. Eksaminationen varer ca. 30 minutter. Der er ingen forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for studieområdet er minimum 270 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for studieområdet på hhx er minimum 270 timer.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for studieområdet i bilag 2 i hhx-bekendtgørelsen.