højere handelseksamen - hhx
Fag på hhx

Spansk A - hhx

I spansk A lærer du at udtrykke dig mundtligt og skriftligt på et korrekt og varieret spansk.

Fakta

Navn:
Spansk A - hhx
Type:
Fag på den merkantile studentereksamen (hhx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et handelsgymnasium

Desuden uddyber du din viden om kulturelle og samfundsmæssige forhold i de spansktalende lande, lige som du lærer at diskutere med dine klasse- eller holdkammerater.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget spansk på A-niveau lærer du at forstå hovedindholdet i et tydeligt talt spansk om kendte emner. Du lærer også at læse spansksprogede tekster inden for skønlitteratur, sagprosa og erhvervsrelaterede tekster.

Til den sproglige træning hører at skrive et enkelt og sammenhængende spansk og skriftligt at oversætte tekster af erhvervsrelateret karakter fra dansk til spansk. Du vil i den sammenhæng lære om det spanske sprogs grammatik, stavemåde og tegnsætning, lige som du vil opnå et alment og et specifikt ordforråd.

Sammen med indlæring af det spanske sprog får du kendskab til spansksprogede samfund og deres kulturer og samfundsforhold. Det gælder fortrinvis forhold i Spanien og Amerika.

Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer. Du får træning i at lytte, samtale, læse og skrive på spansk gennem bl.a. sproglige og kommunikative øvelser og elevoplæg, og du arbejder med forskellige emner inden for spansk kultur og spanske samfunds- og erhvervsmæssige forhold i Spanien og Amerika.

I spansk på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

It og elektroniske medier indgår som redskab i undervisningen i forbindelse med bl.a. informationssøgning og i form af skrive- og præsentationsværktøjer samt interaktive øvelser og træningsprogrammer.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 4 timer og grundlaget for den skriftlige prøve er en todelt centralt stillet opgave. Under første delprøve må der ikke bruges hjælpemidler. Efter højst én time afleveres besvarelsen af første del af opgavesættet, og herefter må alle hjælpemidler benyttes til besvarelse af anden del af opgavesættet.

Den mundtlige prøve er todelt og tager udgangspunkt i et ukendt tekstmateriale på ca. 1 normalside med relation til et kendt emne samt et ukendt billedmateriale om et alment emne.

Eksamen varer ca. 30 minutter med ca. 1 times forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for spansk på A-niveau er 325 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for spansk på A-niveau på hhx er 325 timer fordelt på 1., 2. og 3. år.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er altid eksamen i mindst en af prøverne.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for spansk A hhx på uvm.dk.