højere handelseksamen - hhx
Fag på hhx

It A - hhx

I it på A-niveau får du faglig viden om databehandlingsteknologier og systemer. Du lærer at strukturere og programmere data.

Fakta

Navn:
It A - hhx
Type:
Fag på den merkantile studentereksamen (hhx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et handelsgymnasium

Samtidig får du viden om konkret brug af it i virksomheder, fx i forhold til strategi- og forretningsprocesser.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget it på A-niveau vil du opnå viden om teknologier og systemer til behandling af data og formidling af information. Du vil desuden få færdigheder i udvikling, implementering og brug af it i forskellige sammenhænge.

Ud fra en viden om it lærer du bl.a. at strukturere data og benytte databaser, programmere løsninger på enkle faglige problemstillinger samt kortlægge it-sikkerhedsproblemer og opstille forskellige løsningsforslag.

Du får bl.a. undervisning i emner som:

  • It-systemers og menneskelig aktivitets gensidige påvirkning
  • Forretningsmodeller, forandring og nyskabelse gennem digitalisering
  • It-sikkerhed, netværk og arkitektur
  • Repræsentation og manipulation af data
  • It-governance
  • Programmering
  • Interaktionsdesign

Undervisningen veksler mellem overbliksskabende forløb, eksperimenter, øvelser og projekter, hvor der er fokus på såvel proces som produkt. Undervisningen omfatter arbejde med øvelser ud fra konkrete og afgrænsede programmeringsopgaver. Undervisningsforløbet afsluttes med et gruppeprojekt. Projektet skal bestå af et informationsteknologisk produkt og en rapport, der dokumenterer udviklingen frem mod det færdige produkt.

I it på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

It er i fokus i undervisningen. Der er derfor udstrakt brug af it-værktøjer til eksperimenter, afprøvning og udarbejdelse af dokumentation.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve, der tager afsæt i dit eksamensprojekt. Eksamen varer ca. 30 minutter, og der er ingen forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for it på A-niveau er 325 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for it på A-niveau på hhx er 325 timer fordelt på 1., 2. og 3. år.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for it A hhx på uvm.dk.