højere handelseksamen - hhx
Fag på hhx

International økonomi B - hhx

I international økonomi B får du kendskab til teoretiske begreber og modeller, som du lærer at diskutere i lyset af den nuværende økonomiske udvikling.

Fakta

Navn:
International økonomi B - hhx
Type:
Fag på den merkantile studentereksamen (hhx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et handelsgymnasium

Samtidig får du viden om de samfundsmæssige forhold, der påvirker økonomien, herunder erhvervsstruktur, indkomstfordeling og demografi.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget international økonomi på B-niveau vil du opnå kendskab til og forståelse for den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv.

Du får bl.a. undervisning i emner som:

  • virksomheders og husholdningers beslutninger på markedet
  • arbejdsmarkedet
  • økonomiske delsektorer og samspillet mellem dem
  • makroøkonomiske nøgletal
  • vækst og konjunkturer
  • økonomisk politik og økonomiske skoler: ubalancer, afvejninger og effekter
  • velfærdsmodeller
  • globalisering: handel, arbejdsdeling og ulighed
  • økonomisk samarbejde i EU
  • kvalitative og kvantitative metoder.

Undervisningen veksler mellem selvstændigt arbejde, gruppeundervisning og klasseundervisning.

It indgår som redskab i undervisningen, bl.a. til informationssøgning.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af dit eksamensprojekt og den synopsis, du har udarbejdet på baggrund heraf.

Eksaminationen varer ca. 30 minutter, og du har ingen forberedelsestid.

 

 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for international økonomi på B-niveau er 150 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for international økonomi på B-niveau på hhx er 150 timer fordelt på 1., 2. og 3. år.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for international økonomi B hhx på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
16. januar 2025
19. maj 2025
International Økonomi B, HHX Dagundervisning 1120 København K