højere handelseksamen - hhx
Fag på hhx

Fransk fortsættersprog A - hhx

I fransk fortsættersprog A lærer du at udtrykke dig mundtligt og skriftligt i et varieret og korrekt fransk.

Fakta

Navn:
Fransk fortsættersprog A - hhx
Type:
Fag på den merkantile studentereksamen (hhx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et handelsgymnasium

Desuden uddyber du din viden om kulturelle og samfundsmæssige forhold i fransksprogede lande, som du lærer at diskutere og problematisere med dine medstuderende.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I fransk fortsættersprog på A-niveau lærer du at deltage i samtale og diskussion på et varieret og flydende fransk, lige som du lærer at skrive et varieret fransk og oversætte dansk tekst af en vis sværhedsgrad til et klart og præcist fransk.

Du vil bl.a. få gennemgået generelle principper, herunder grammatiske, for sprogets opbygning og anvendelse samt få viden om fransk udtale og intonation.

Ud over at lære sproget og opnå et et alment og erhvervsmæssigt ordforråd får du viden om kultur, erhverv og samfundsforhold i Frankrig samt i et eller flere andre fransktalende lande.

Du får undervisning i franske virksomheders profil, struktur og samspil med omverdenen og lærer om den fransktalende verdens rolle i det internationale samfund.

Undervisningen foregår i størst muligt omfang på fransk. Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer og omfatter både mundtligt og skriftligt arbejde, ligesom den hovedsageligt organiseres gennem forskellige emner. Hovedvægten lægges på arbejdet med at lære at tale fransk og med at lære at læse og forstå franske tekster.

I fransk fortsættersprog på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

It indgår i undervisningen i form af informationssøgning samt interaktive øvelser og træningsprogrammer. Andre elektroniske medier inddrages også.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer og består af et opgavesæt med to opgaver. nder første delprøve må hjælpemidler ikke benyttes. Efter højst halvanden time afleveres besvarelsen af første del af opgavesættet, og herefter må alle hjælpemidler benyttes til besvarelse af anden del af opgavesættet. 

Den mundtlige prøve  består af en præsentation på fransk af en ukendt, ubearbejdet fransksproget tekst med et omfang på ca. to normalsider.  Eksamen varer ca. 30 minutter med ca. 60 minutters forberedelse 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for fransk fortsættersprog fra 0 - A-niveau er 325 timer og fra B - A-niveau 125 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for fransk begyndersprog på A-niveau på hhx er 325 timer fordelt på 1., 2. og 3. år.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er kun mundtlig og skriftlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for fransk fortsættersprog A hhx på uvm.dk