højere handelseksamen - hhx
Gymnasial uddannelse

Højere handelseksamen (hhx)

Efter 9. klasse kan du vælge at gå i handelsgymnasiet, hvor du kan tage en hhx. På hhx-uddannelsen er der både kendte almene fag, og fag der handler om økonomi og erhvervsforhold.

Fakta

Navn:
Højere handelseksamen (hhx)
Type:
Gymnasial uddannelse
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
9. klasse, herunder særlige krav til visse fag og udfyldt uddannelsesplan
Økonomi:
Mulighed for SU fra du fylder 18 år

Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også er mange fag, som du skal have. Hhx er en internationalt orienteret uddannelse, og du arbejder med it i alle fag. Du lærer både at arbejde selvstændigt og at løse opgaver sammen med andre - begge dele noget du kan bruge senere i livet. Efter hhx kan du søge optagelse på en videregående uddannelse.

Bemærk: Der er indgået aftale om en reform af gymnasieuddannelserne. Vær derfor opmærksom på, at nedenstående formentlig ændres fra skoleåret 2017/2018. Vi opdaterer denne side, når aftalen er endeligt vedtaget. Læs om reformen på temasiden Reform af gymnasieuddannelserne 2016.

 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

I handelsgymnasiet får du undervisning i såvel almene fag og sprogfag som i fag, der handler om virksomheders økonomi, afsætningsmuligheder og retslige forhold. Du lærer at gå i dybden med fagene og at samle ny viden ind.

Undervisningen i hhx er på mange måder anderledes end den, du kender fra folkeskolen. Der vil være en del klasseundervisning, som du kender den. Men der vil også være gruppe- og projektarbejde, hvor du/I arbejder selvstændigt med større opgaver.

Der vil være en del skriftlige opgaver i løbet af skoletiden, og du skal også regne med at skulle bruge god tid på lektier.

Mange skoler arrangerer temadage og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og tilbyder studiekredse og lektiecafé.

På alle skoler kan du få rådgivning og vejledning, mens du går på skolen.

Uddannelsen foregår ved handelsskoler fordelt over hele landet.

Eksamen

I hvert skoleår er der både mundtlige og skriftlige eksamener. Når du har bestået din hhx-eksamen, får du et samlet eksamensbevis, hvor dit gennemsnit også står. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit.

Fag som du skal have

En hhx varer 3 år. Det første halve skoleår er et grundforløb, som er fælles for alle elever.

Mange af de fag, du får i grundforløbet, kender du i forvejen. Det er bl.a. dansk, engelsk, matematik og samfundsfag. Men du vil også få undervisning i nye fag.

Ved afslutningen af grundforløbet skal du vælge en studieretning. En studieretning består normalt af tre fag, der er samlet i en pakke. Når du vælger din studieretning, er du med til at vægte mellem de fag, du gerne vil tone din uddannelse med, fx afsætning, international økonomi, it eller et fremmedsprog.

En hhx består af fag på tre niveauer, A, B og C, hvor A er det højeste niveau. Man skal have mindst fire fag på A-niveau, mindst tre fag på B-niveau og mindst et fag på C-niveau.

Der er krav til, hvor mange fag du skal have i alt, og hvordan du kan sætte dem sammen. En samlet hhx består generelt af mellem 12 og 15 fag.

På skolernes hjemmesider kan du se hvilke studieretninger, de tilbyder. På de fleste hjemmesider kan du også finde et program, der hjælper dig med at sammensætte en gymnasial uddannelse ud fra de fag og niveauer, som skolen udbyder.

Obligatoriske fag

Den største del af fagene er obligatoriske fag - dvs. fag som du skal have. De obligatoriske fag og niveauer er:

Dansk A, engelsk A, erhvervsret C, et 2. fremmedsprog B eller A samt samtidshistorie B.

2. fremmedsprog er et begyndersprog på A-niveau eller et fortsættersprog på mindst B-niveau.

Som 2. fremmedsprog begyndersprog kan du vælge fransk, italiensk, russisk, spansk eller tysk på A-niveau.

Som 2. fremmedsprog fortsættersprog kan du vælge fransk eller tysk på mindst B-niveau.

Desuden afsætning, international økonomi og virksomhedsøkonomi på mindst B-niveau samt matematik og samfundsfag på mindst C-niveau.

Ud over obligatoriske fag skal du vælge studieretningsfag og valgfag.

Hvis du vil vide mere om regler i forbindelse med dit valg af fag, kan du læse i artiklen om Regler for fagenes sammensætning i hhx. Du kan også læse om dem på skolernes hjemmesider.

Ekstra fag på A-niveau

Som elev på hhx skal du have mindst fire af fag på A-niveau, men du har mulighed for at vælge flere.

Hvis du har flere fag på A-niveau end de krævede, får du automatisk justeret gennemsnittet på dit studentereksamensbevis. Læs om justeringsmulighederne i artiklen Bonus for tidlig studiestart.

Grundforløb

Det fælles grundforløb varer det første halve år. Her skal du have følgende obligatoriske fag: dansk, engelsk, matematik, et 2. fremmedsprog og yderligere et eller flere fag, hvis skolen beslutter det.

Skolen kan beslutte, at undervisningen i 2. fremmedsprog først begynder samtidig med studieretningsforløbet.

Du får desuden faget studieområdet, som består af et fagligt samarbejde mellem flere fag. Studieområdet har du gennem alle tre gymnasieår.

Her lærer du bl.a. at arbejde med teorier og metoder om individ, virksomhed og samfund. I studieområdets anden del får du i arbejdet med en erhvervscase uddybet din viden om virksomheden i et nationalt og internationalt perspektiv.

Du lærer også at arbejde med it og at formidle din viden sprogligt. Du får kundskaber i kommunikation og i, hvad det vil sige at arbejde innovativt, dvs. som idémager og iværksætter.

Studieretning

Når du tilmelder dig hhx-uddannelsen, skal du først beslutte dig for, hvilken handelsskole du vil søge optagelse på. Dernæst skal du for hver skole oplyse, hvilken af de studieretninger, som skolen udbyder, du er mest interesseret i.

Vær opmærksom på, at handelsskolerne udbyder forskellige studieretninger. Du kan se dem på deres hjemmesider. Hver skole skal som minimum udbyde to forskellige studieretninger.

Hver studieretning indeholder tre studieretningsfag plus de obligatoriske fag. Studieretningsfagene kan være på AAA-, AAB-, ABB- eller ABC-niveau. Desuden skal du vælge fra et til tre valgfag. Hvor mange, du skal vælge, afhænger af studieretningen.

Der findes også studieretninger med to studieretningsfag plus de obligatoriske fag. Det er dem, der har et 3. fremmedsprog som studieretningsfag, og hvor dette sprog er et begyndersprog på A-niveau.

Mulige studieretningsfag på A-niveau er: afsætning, fransk begyndersprog, fransk fortsættersprog, international økonomi, it, italiensk, matematik, russisk, spansk, tysk begyndersprog, tysk fortsættersprog og virksomhedsøkonomi.

Mulige studieretningsfag på B-niveau er: financiering, it og matematik, fransk fortsættersprog, tysk fortsættersprog samt design, filosofi, innovation, kulturforståelse og psykologi.

Desuden kan de, der har et begyndersprog på A-niveau som 2. fremmedsprog, vælge et fortsættersprog på B-niveau som et muligt studieretningsfag.

Eventuelle studieretningsfag på C-niveau vælges af skolen som fag fra de fælles valgfag eller som fag fra en anden gymnasial uddannelse. Du kan få mere at vide på skolen eller læse i Regler for fagenes sammensætning i hhx.

Studieretningsprojekt

Med udgangspunkt i et af studieretningsfagene på A-niveau skal du skrive et studieretningsprojekt. I projektet skal du også inddrage et eller to andre studieretningsfag og/eller obligatoriske fag på A-niveau.

Valgfag for de gymnasiale uddannelser

Skolerne udbyder en række valgfag på A-, B- og C-niveau, som du kan vælge på tværs af studieretningerne. Du skal have mindst ét valgfag.

Vær opmærksom på, hvilke valgfag den enkelte skole udbyder. Det kan du se på skolens hjemmeside.

Du kan ikke vælge et valgfag, som du allerede har som obligatorisk fag på samme niveau. Ønsker du at vælge et fag på B-niveau, skal du tidligere have haft det på C-niveau.

Du kan kun vælge et af fagene datalogi C, programmering C, informationsteknologi C eller B, it B eller A eller kommunikation/it C eller A som valgfag.

Hvis du vælger financiering B, skal du senest samtidig følge undervisning i matematik på mindst B-niveau.

Hverken idehistorie B eller erhvervsøkonomi C kan vælges som valgfag.

Se Oversigt over alle valgfagsmuligheder.

2-årigt forløb

Siden august 2013 har Niels Brock i København udbudt en 2-årig hhx-uddannelse. Uddannelsen er målrettet dig, der har taget folkeskolens afgangseksamen, men ikke har en afsluttet ungdomsuddannelse. Det faglige niveau svarer til en 3-årig hhx, men indhold og struktur er målrettet elever med nogle års erhvervserfaring.

Læs mere om den 2-årige hhx på uddannelsesstedets hjemmeside.

4-årige forløb

Nogle skoler tilbyder et særligt 4-årigt forløb, der fagligt set opfylder de samme krav som hhx i øvrigt.

Du kan søge om optagelse, hvis du er eliteidrætsudøver og godkendt af Team Danmark, eller hvis du er optaget på musikalsk grundkursus eller tilsvarende kursus i billedkunst.

I forhold til den 3-årige hhx kan der dog være ændringer i antallet og sammensætningen af fag, både på grundforløbet og på den valgte studieretning.

Enkeltfagsundervisning

Flere fag fra hhx-uddannelsen udbydes som enkeltfag på handelsskoler over hele landet. De kan findes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Ansøgningsfristen varierer, men ligger typisk i begyndelsen af august.

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen. Hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne, kan du søge om SVU.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på hhx skal du have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse. Du skal herunder have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) og have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver.

Der er forskel på prøvekravene alt efter, om du søger optagelse efter 9. klasse eller efter 10. klasse. Du kan se flere detaljer om optagelseskravene i artiklen om Optagelse til de gymnasiale uddannelser.

Du skal som udgangspunkt være vurderet uddannelsesparat. Men er du ikke det, kan du blive indstillet til en faglig test i et eller flere fag, hvor en evt. optagelse vil afhænge af dine prøveresultater.

Du skal altid til optagelsesprøve, hvis du mangler en eller flere af de obligatoriske afgangsprøver.

Har du ikke gået i dansk skole, kan du blive optaget efter en konkret vurdering af, om dine kvalifikationer svarer til de krav, der stilles til elever, der har gået i dansk skole. Du vil måske blive indkaldt til optagelsesprøve.

Går du i 9. eller 10. klasse, skal du senest 1. marts udfylde din uddannelsesplan og søge via www.optagelse.dk. Uddannelsesplanen fungerer samtidig som ansøgning.

Du får skriftligt svar om optagelsen senest 1. juni. Uddannelsen begynder i august.

Er du gået ud af skolen, logger du ind med NemID og søger på www.optagelse.dk. Hvis du søger inden den 15. marts, vil skolerne have mulighed for at vurdere din ansøgning samtidig med ansøgningerne fra de elever, der søger direkte fra 9. eller 10. klasse.

Økonomi

Du har mulighed for at søge SU under uddannelsen, hvis du er fyldt 18 år.

Kvalifikationsniveau

Faget er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for ungdomsuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Hhx giver adgang til at søge optagelse på en videregående uddannelse. Du skal være opmærksom på, at de fag og niveauer, du vælger, kan få indflydelse på, hvilke uddannelser du direkte kan optages på.

Men hvis du ikke har haft de fag på hhx, som kræves på den uddannelse, du gerne vil optages på, har du mulighed for at kvalificere dig via gymnasial supplering.

Vis fag Skjul fag

Afsætning
Fag
Afsætning A - hhx
Afsætning B - hhx
Dansk
Fag
Dansk A - hhx
Engelsk
Fag
Engelsk A - hhx
Erhvervsret
Fag
Erhvervsret C - hhx
Finansiering
Fag
Finansiering B - hhx
Fransk
Fag
Fransk begyndersprog A - hhx
Fransk fortsættersprog A - hhx
Fransk fortsættersprog B - hhx
International økonomi
Fag
International økonomi A - hhx
International økonomi B - hhx
It
Fag
It A - hhx
It B - hhx
Matematik
Fag
Matematik A - hhx
Matematik B - hhx
Matematik C - hhx
Samfundsfag
Fag
Samfundsfag C - hhx
Samtidshistorie
Fag
Samtidshistorie B - hhx
Spansk
Fag
Spansk A - hhx
Studieområdet
Fag
Studieområdet - hhx
Tysk
Fag
Tysk begyndersprog A - hhx
Tysk fortsættersprog A - hhx
Tysk fortsættersprog B - hhx
Virksomhedsøkonomi
Fag
Virksomhedsøkonomi A - hhx
Virksomhedsøkonomi B - hhx
Fælles valgfag
Fag
Arabisk A - valgfag
Arabisk B - valgfag
Astronomi C - valgfag
Dans B - valgfag
Datalogi C - valgfag
Design B - valgfag
Erhvervsøkonomi C - valgfag
Filosofi B - valgfag
Filosofi C - valgfag
Finansiering C - valgfag
Fransk begyndersprog B - valgfag
Fransk fortsættersprog C - valgfag
Græsk C - valgfag
Idræt B - valgfag
Informationsteknologi C - valgfag
Innovation B - valgfag
Innovation C - valgfag
International teknologi og kultur C - valgfag
Italiensk B - valgfag
Japansk A - valgfag
Japansk B - valgfag
Kinesisk A - valgfag
Kinesisk B - valgfag
Kulturforståelse B - valgfag
Kulturforståelse C - valgfag
Latin C - valgfag
Markedskommunikation C - valgfag
Materialeteknologi C - valgfag
Multimedier C - valgfag
Organisation C - valgfag
Portugisisk A - valgfag (forsøgsfag)
Programmering C - valgfag
Psykologi B - valgfag
Psykologi C - valgfag
Religion B - valgfag
Retorik C - valgfag
Russisk B - valgfag
Spansk B - valgfag
Statik og styrkelære C - valgfag
Statistik C - valgfag
Teknologi C - valgfag
Tyrkisk A - valgfag
Tyrkisk B - valgfag
Tysk begyndersprog B - valgfag
Tysk fortsættersprog C - valgfag

Uddannelsens veje

Videregående uddannelse

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Unge i samtale
Unge i samtale

"Handelsskolen har mange fag, der handler om, hvad der sker i samfundet her og nu."...

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Der er mange fælles fag, men også fag som er særlige.

Gymnasieelever
Gymnasieelever

Se hvilke betingelser, du skal opfylde, for at blive optaget på en gymnasial uddannelse