Gymnasiale valgfag

Psykologi B - valgfag

I psykologi B får du grundlæggende redskaber til at analysere og reflektere over psykologiske forhold af både faglig og almen karakter.

Fakta

Navn:
Psykologi B - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Du lærer om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget psykologi på B-niveau får du et indgående kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normaltfungerende menneske. Du får bl.a. viden om menneskets udvikling, herunder betydningen af arv, miljø og kultur samt psykologiske og sociale forholds betydning for læring og motivation.

Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Ud fra en kritisk holdning, lærer du at forholde dig til centrale psykologiske teorier og undersøgelser og at skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden. Du lærer også at vurdere betydningen af historiske og kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd.

Du vil i undervisningen skulle gennemføre mindre former for feltundersøgelser og fremlægge resultatet både skriftligt og mundligt ved brug af et fagligt begrebsapparat.

Du får undervisning inden for følgende faglige områder:

  • Socialpsykologi
  • Udviklingspsykologi
  • Kognition og læring
  • Personlighed og identitet
  • Psykologisk metode

Der inddrages supplerende stof i undervisningen, som består af mindst et af områderne: sundhedspsykologi, klinisk psykologi, børne- og familiepsykologi, neuropsykologi, idrætspsykologi, mediepsykologi, arbejds- og organisationspsykologi, pædagogisk psykologi og retspsykologi.

Undervisningen er organiseret i temaer, og arbejdsformerne veksler mellem det lærerstyrede og det mere selvstændige arbejde. Du kommer til at gennemføre flere projektforløb og mindst et større produktorienteret projektarbejde, hvor du selvstændigt fordyber dig i en faglig problemstilling og laver mindre feltundersøgelser.

It indgår som et redskab i undervisningen, bl.a. i form af internetbaseret vidensøgning, formidling og it-baserede programmer med psykologifagligt indhold.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven foregår grundlag af et kendt tema med et ukendt bilagsmateriale. Prøven varer ca. 30 minutter, og du får ca. 24 timers forberedelsestid. I forberedelsen udarbejder du en synopsis, som du fremlægger til selve prøven, suppleret af uddybende spørgsmål fra din lærer.

Skolen kan beslutte, at man kan forberede sig i grupper, men eksaminationen er altid individuel.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for psykologi på B-niveau er 200 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for psykologi som valgfag på B-niveau er 200 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for psykologi B på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
26. marts 2024
31. december 2024
Psykologi C -> B, VAF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
6. august 2024
9. maj 2025
Psykologi B, VAF Dagundervisning 4900 Nakskov
*
6. august 2024
6. december 2024
Psykologi C -> B, VAF Fjernundervisning 2650 Hvidovre
*
7. august 2024
3. december 2024
Psykologi C -> B, VAF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
8. august 2024
9. maj 2025
Psykologi B, VAF Dagundervisning 4700 Næstved
*
8. august 2024
9. maj 2025
Psykologi B, VAF Dagundervisning 4640 Faxe
*
8. august 2024
2. december 2024
Psykologi C -> B, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2024
12. december 2024
Psykologi C -> B, VAF Fjernundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
12. august 2024
27. juni 2025
Psykologi Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
12. august 2024
16. maj 2025
Psykologi B, VAF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
2. december 2024
Psykologi C -> B, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2024
16. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2024
14. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Dagundervisning 6000 Kolding
*
12. august 2024
16. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
2. december 2024
Psykologi C -> B, VAF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
6. december 2024
Psykologi C -> B, VAF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
13. august 2024
15. maj 2025
Psykologi B, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2024
15. maj 2025
Psykologi B, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2024
15. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
13. august 2024
15. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2024
9. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Dagundervisning 5500 Middelfart
*
13. august 2024
9. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Dagundervisning 5500 Middelfart
*
13. august 2024
15. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
14. august 2024
14. maj 2025
Psykologi B, VAF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
14. august 2024
15. maj 2025
Psykologi B, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2024
14. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Dagundervisning 5960 Marstal
*
14. august 2024
13. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Fjernundervisning 7100 Vejle
*
14. august 2024
6. december 2024
Psykologi C -> B, VAF Dagundervisning 7900 Nykøbing M
*
14. august 2024
15. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Dagundervisning 7900 Nykøbing M
*
15. august 2024
6. december 2024
Psykologi C -> B, VAF Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Psykologi C -> B, VAF Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Psykologi C -> B, VAF Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
19. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Dagundervisning 4000 Roskilde
*
15. august 2024
3. december 2024
Psykologi C -> B, VAF Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
15. august 2024
19. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
16. august 2024
15. maj 2025
Psykologi B, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
16. august 2024
14. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Fjernundervisning 6000 Kolding
*
26. august 2024
2. december 2024
Psykologi C -> B, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
26. august 2024
16. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
9. september 2024
16. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
23. september 2024
16. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
7. oktober 2024
16. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
28. oktober 2024
16. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2025
16. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2025
15. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2025
15. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Dagundervisning 7700 Thisted
*
8. januar 2025
19. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
8. januar 2025
19. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Fjernundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
9. januar 2025
15. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Dagundervisning 2610 Rødovre
*
9. januar 2025
16. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2025
16. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2025
16. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2025
16. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2025
19. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
13. januar 2025
16. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2025
15. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
13. januar 2025
15. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
13. januar 2025
15. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Fjernundervisning 2650 Hvidovre
*
13. januar 2025
15. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Dagundervisning 2770 Kastrup
*
13. januar 2025
16. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
13. januar 2025
16. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Dagundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Dagundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Dagundervisning 1120 København K
*
27. januar 2025
16. maj 2025
Psykologi C -> B, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
2. februar 2025
30. april 2025
Psykologi C -> B, VAF Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
13. august 2025
16. maj 2026
Psykologi C -> B, VAF Dagundervisning 7900 Nykøbing M
*
13. august 2025
16. maj 2026
Psykologi C -> B, VAF Dagundervisning 7700 Thisted