højere forberedelseseksamen, hf
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)

Mediefag C - hf

I mediefag C får du kendskab til grundlæggende dramaturgiske principper og fortælleforhold i forbindelse med film og tv-produktioner.

Fakta

Navn:
Mediefag C - hf, stx
Type:
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf) og den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen (hf)

Du lærer at bruge optage- og redigeringsudstyr og at lave en medieproduktion sammen med andre - herunder at udarbejde synopsis og storyboard.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I mediefag på C-niveau arbejder du både teoretisk, analytisk og praktisk med medier som film og tv.

På det teoretiske og analytiske niveau lærer du bl.a. at bruge film- og tv-sprogets terminologi og får undervisning i principper og teknik i forbindelse med optagelse og redigering.

Du får kendskab til centrale genrer og programtyper og til de grundlæggende træk ved henholdsvis fakta og fiktion. Du lærer også at gøre rede for grundlæggende dramaturgiske principper og fortælleforhold.

På det praktiske niveau lærer du at bruge optage- og redigeringsudstyr, samtidig med at I i grupper lærer at planlægge og gennemføre en medieproduktion. Hertil hører at fastlægge faserne i arbejdet, at skrive synopsis og storyboard samt at tilpasse udtryksformen til indhold og målgruppe.

Endelig lærer du at forholde dig analytisk til produktionsprocessen og din egen produktion.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, kortere øvelser og længere projektarbejder i grupper. Faget slutter med en medieproduktion.

Der bruges it-baseret udstyr til informationssøgning, præsentation og formidling af det faglige stof samt til tekstbehandling og digital redigering i produktionen.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve i to dele.

Første del af prøven tager udgangspunkt i din eller gruppens eksamensproduktion, hvor du eller I prøves i evnen til at redegøre for og diskutere centrale elementer i produktionen. Uddannelsesinstitutionen beslutter, om prøven skal foregå individuelt eller gruppevis. Eksaminiationstiden er ca. 10 minutter pr. elev.

Anden del af prøven handler om det teoretisk-analytiske stof og tager udgangspunkt i et ikke-gennemgået citat fra en film eller et tv-program. Til citatet hører eventuelle vejledende spørgsmål. Du prøves i din evne til at fremdrage væsentlige aspekter i citatet.

Eksamen varer ca. 30 minutter med ca. 30 minutters forberedelsestid. Alle hjælpemidler må benyttes med undtagelse af kommunikation med omverdenen samt brug af internettet.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for mediefag på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for mediefag på C-niveau på hf er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres to gange om året af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for mediefag C hf, stx på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
26. marts 2024
31. december 2024
Mediefag C, 2HF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
7. august 2024
3. december 2024
Mediefag C, 2HF Dagundervisning 2610 Rødovre
*
7. august 2024
3. december 2024
Mediefag C, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
7. august 2024
29. november 2024
Mediefag C, STX Dagundervisning 4700 Næstved
*
8. august 2024
30. november 2024
Mediefag C, 2HF Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
8. august 2024
3. december 2024
Mediefag C, 2HF Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
8. august 2024
29. november 2024
Mediefag C, STX Dagundervisning 4640 Faxe
*
8. august 2024
12. december 2024
Mediefag C, STX Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
12. august 2024
12. januar 2025
Mediefag Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
12. august 2024
21. december 2024
Mediefag C, 2HF Dagundervisning 5600 Faaborg
*
12. august 2024
6. december 2024
Mediefag C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
20. december 2024
Mediefag C, 2HF Dagundervisning 6000 Kolding
*
12. august 2024
29. november 2024
Mediefag C, 2HF Dagundervisning 6000 Kolding
*
12. august 2024
2. december 2024
Mediefag C, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
2. december 2024
Mediefag C, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
13. august 2024
6. maj 2025
Mediefag C, 2HF Dagundervisning 5800 Nyborg
*
13. august 2024
6. december 2024
Mediefag C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2024
19. december 2024
Mediefag C, STX Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
14. august 2024
13. maj 2025
Mediefag C, 2HF Fjernundervisning 7100 Vejle
*
14. august 2024
20. december 2024
Mediefag C, 2HF Dagundervisning 7100 Vejle
*
14. august 2024
15. maj 2025
Mediefag C, STX Dagundervisning 7700 Thisted
*
14. august 2024
15. maj 2025
Mediefag C, STX Dagundervisning 7700 Thisted
*
14. august 2024
15. maj 2025
Mediefag C, STX Dagundervisning 7700 Thisted
*
15. august 2024
6. december 2024
Mediefag C, 2HF Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Mediefag C, 2HF Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
15. maj 2025
Mediefag C, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
15. august 2024
3. december 2024
Mediefag C, 2HF Dagundervisning 4000 Roskilde
*
15. august 2024
3. december 2024
Mediefag C, 2HF Dagundervisning 4600 Køge
*
15. august 2024
6. december 2024
Mediefag C, 2HF Dagundervisning 5600 Faaborg
*
16. august 2024
15. maj 2025
Mediefag C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
19. august 2024
15. maj 2025
Mediefag C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
26. august 2024
2. december 2024
Mediefag C, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2025
16. maj 2025
Mediefag C, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2025
14. maj 2025
Mediefag C, 2HF Dagundervisning 6000 Kolding
*
7. januar 2025
15. maj 2025
Mediefag C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2025
19. maj 2025
Mediefag C, STX Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
9. januar 2025
15. maj 2025
Mediefag C, 2HF Dagundervisning 2610 Rødovre
*
9. januar 2025
15. maj 2025
Mediefag C, 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
9. januar 2025
16. maj 2025
Mediefag C, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2025
15. maj 2025
Mediefag C, 2HF Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
13. januar 2025
15. maj 2025
Mediefag C, 2HF Dagundervisning 2770 Kastrup
*
13. januar 2025
16. maj 2025
Mediefag C, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Mediefag C, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
27. januar 2025
16. maj 2025
Mediefag C, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
13. august 2025
16. maj 2026
Mediefag C, STX Dagundervisning 7700 Thisted
*
14. august 2025
15. maj 2026
Mediefag C, STX Dagundervisning 7700 Thisted