højere forberedelseseksamen, hf
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)

Mediefag C - hf

I mediefag C får du kendskab til grundlæggende dramaturgiske principper og fortælleforhold i forbindelse med film og tv-produktioner.

Fakta

Navn:
Mediefag C - hf, stx
Type:
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf) og den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen (hf)

Du lærer at bruge optage- og redigeringsudstyr og at lave en medieproduktion sammen med andre - herunder at udarbejde synopsis og storyboard.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I mediefag på C-niveau arbejder du både teoretisk, analytisk og praktisk med medier som film og tv.

På det teoretiske og analytiske niveau lærer du bl.a. at bruge film- og tv-sprogets terminologi og får undervisning i principper og teknik i forbindelse med optagelse og redigering.

Du får kendskab til centrale genrer og programtyper og til de grundlæggende træk ved henholdsvis fakta og fiktion. Du lærer også at gøre rede for grundlæggende dramaturgiske principper og fortælleforhold.

På det praktiske niveau lærer du at bruge optage- og redigeringsudstyr, samtidig med at I i grupper lærer at planlægge og gennemføre en medieproduktion. Hertil hører at fastlægge faserne i arbejdet, at skrive synopsis og storyboard samt at tilpasse udtryksformen til indhold og målgruppe.

Endelig lærer du at forholde dig analytisk til produktionsprocessen og din egen produktion.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, kortere øvelser og længere projektarbejder i grupper. Faget slutter med en medieproduktion.

Der bruges it-baseret udstyr til informationssøgning, præsentation og formidling af det faglige stof samt til tekstbehandling og digital redigering i produktionen.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve i to dele.

Første del af prøven tager udgangspunkt i din eller gruppens eksamensproduktion, hvor du eller I prøves i evnen til at redegøre for og diskutere centrale elementer i produktionen. Uddannelsesinstitutionen beslutter, om prøven skal foregå individuelt eller gruppevis. Eksaminiationstiden er ca. 10 minutter pr. elev.

Anden del af prøven handler om det teoretisk-analytiske stof og tager udgangspunkt i et ikke-gennemgået citat fra en film eller et tv-program. Til citatet hører eventuelle vejledende spørgsmål. Du prøves i din evne til at fremdrage væsentlige aspekter i citatet.

Eksamen varer ca. 30 minutter med ca. 30 minutters forberedelsestid. Alle hjælpemidler må benyttes med undtagelse af kommunikation med omverdenen samt brug af internettet.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for mediefag på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for mediefag på C-niveau på hf er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres to gange om året af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for mediefag C hf, stx på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
19. august 2022
12. maj 2023
Mediefag C, 2HF Dagundervisning 5500 Middelfart
*
1. januar 2023
31. december 2023
Mediefag C, 2HF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
6. januar 2023
12. maj 2023
Mediefag C, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2023
12. maj 2023
Mediefag C, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Mediefag C, 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Mediefag C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Mediefag C, STX Fjernundervisning 5000 Odense C
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Mediefag C, 2HF Fjernundervisning 8920 Randers NV
*
30. januar 2023
12. maj 2023
Mediefag C, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
6. marts 2023
3. december 2023
Mediefag C, 2HF Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
1. august 2023
15. juni 2024
Mediefag C, 2HF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
8. august 2023
30. november 2023
Mediefag C, 2HF Dagundervisning 6400 Sønderborg
*
8. august 2023
3. december 2023
Mediefag C, 2HF Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
10. august 2023
19. maj 2024
Mediefag C, STX Dagundervisning 7700 Thisted
*
2. oktober 2023
12. maj 2024
Mediefag C, 2HF Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
4. marts 2024
30. november 2024
Mediefag C, 2HF Fjernundervisning 6200 Aabenraa