Gymnasiale valgfag

Informationsteknologi C - valgfag

I informationsteknologi C får du en grundlæggende viden om samspillet mellem informationsteknologi og samfundet - både i forhold til den enkelte bruger og fx erhvervslivet.

Fakta

Navn:
Informationsteknologi C - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Du får teoretisk indsigt og praktiske færdigheder inden for bl.a. it-sikkerhed, hvor du lærer om virus og hacking, og hvordan man beskytter it-systemer mod dette.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget informationsteknologi på C-niveau lærer du at bruge it som interaktivt medie til dokumentation og kommunikation og at præsentere og formidle data og informationer ved hjælp af it-værktøjer.

Undervisningen tager fagligt udgangspunkt i et grundniveau.

Du får undervisning i grundlæggende funktioner af it-komponenter (hardware og software) og samspillet mellem dem og lærer at beskrive forskellige sikkerhedsbehov og risikofaktorer ved brug af et givent it-system.

Du lærer også generelt om it-sikkerhed og beskyttelse samt om etik og lovgivning i tilknytning til internettet.

Der inddrages supplerende stof i undervisningen, som fx viser de aktuelle tendenser inden for faget.

Undervisningen veksler mellem projektorienteret, tematiseret og kursusbaseret undervisning. Du kommer også til at arbejde med eksperimenter og forsøg, og du afleverer skriftlige opgaver undervejs.

Du afslutter med at udarbejde et projekt, som består af et produkt og en rapport. Du skal også aflevere en synopsis, der kort beskriver produktet og din dokumentation.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af dit afsluttende projekt.

Eksaminationen tager udgangpunkt i din fremlæggelse af projektet med efterfølgende perspektivering til fagets kernestof og supplerende stof. Eksamen varer ca. 24 minutter, og du har ingen forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for informationsteknologi på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for informationsteknologi som valgfag på C-niveau er 75 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for informationsteknologi C i bilag 16 i valgfagsbekendtgørelsen.