højere forberedelseseksamen, hf
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)

Dramatik C - hf

I dramatik C får du en bred viden om de grundlæggende principper for at skabe et spil for eller med andre, med eller uden tekst.

Fakta

Navn:
Dramatik C - hf
Type:
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen (hf)

Du lærer bl.a. at anvende dramaets og teatrets teknikker i problemløsning og idéudvikling.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget dramatik på C-niveau får du indsigt i grundlæggende begreber, teknikker og metoder i arbejdet med fysiske udtryk, dialoger, improvisation og rollespil.

Du lærer fx at arbejde kreativt og selvstændigt i samspil med andre omkring en scenisk opgave. Bl.a. lærer du at udvikle og realisere en idé.

I undervisningen gennemgås to teaterhistoriske perioder, hvoraf den ene er før og den anden efter år 1900.

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, enkle øvelser og et selvstændigt projektarbejde.

I projektet skal du enten alene eller sammen med andre lave en mindre produktion. Du skal i en logbog formulere din eller din gruppes idé og beskrive den løbende arbejdsproces. Endvidere skal du opbygge en portfolio med materialer fra centrale dele af hele stoffet.

Der bruges it i undervisningen, blandt andet til informationssøgning på internettet.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven er todelt og varer i alt ca. 30 minutter pr. elev.

Den første praktiske del består af en gruppevis eller individuel forevisning af (dele af) det afsluttende projekt. Prøven varer 4-6 minutter gange antallet af gruppemedlemmer. Efter præsentationen gennemføres en faglig samtale. Uddannelsesstedet beslutter om samtalen skal foregå individuelt eller i gruppe.

Den anden del er en individuel mundtlig prøve uden forberedelsestid. Udgangspunktet er et kort oplæg fra dig efterfulgt af en perspektiverende faglig samtale med din lærer, hvor din portfolio inddrages.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for dramatik på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for dramatik på C-niveau på hf er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres to gange om året af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for dramatik C hf på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
7. august 2024
29. november 2024
Dramatik C, 2HF Dagundervisning 4640 Faxe
*
8. august 2024
2. december 2024
Dramatik C, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. september 2024
30. januar 2025
MBA, enkeltfag Business Intelligence Dagundervisning 8210 Aarhus V
*
12. august 2024
6. december 2024
Dramatik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
30. maj 2025
Dramatik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
30. maj 2025
Dramatik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2024
15. maj 2025
Dramatik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2024
15. maj 2025
Dramatik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
19. august 2024
15. maj 2025
Dramatik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Dramatik C, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
12. august 2025
13. maj 2026
Dramatik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2025
13. maj 2026
Dramatik C, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C