højere forberedelseseksamen, hf
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)

Biologi B - hf

I biologi B lærer du at forklare og benytte biologisk teori og arbejdsmetode samt at gennemføre eksperimenter og undersøgelser.

Fakta

Navn:
Biologi B - hf
Type:
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen (hf)

Du lærer at anvende fagbegreber og modeller til at beskrive og analysere biologiske problemstillinger. Du bliver også i stand til at vurdere samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

 

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får indsigt i samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi beskæftiger sig med livets udvikling og levende organismers egenskaber, tilpasninger og livsprocesser på alle niveauer, fra det molekylære niveau til økosystemniveau.

Du lærer at forholde dig analyserende og nuanceret til biologiske problemstillinger med etiske perspektiver, og du lærer at forstå betydningen af bæredygtig udvikling, miljøbeskyttelse og sundhed.

I faget lærer du også også at gennemføre observationer og undersøgelser og tilrettelægge eksperimenter.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Cellebiologi
  • Virus
  • Makromolekyler
  • Biokemiske processer
  • Genetik og molekylærbiologi
  • Evolutionsbiologi
  • Fysiologi
  • Økologi

Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer. Der vil være projektarbejde, elevoplæg, diskussioner, feltundersøgelser og eksperimentelt arbejde. Desuden lærer du at føre journaler over dine forsøg og skrive rapporter om resultaterne.

It er en integreret del og bruges blandt andet til kommunikation, dataopsamling og databehandling.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Den mundtlige prøve sker på grundlag af en opgave, der tager udgangspunkt i temaer relateret til undervisningen og indeholder kendte og ukendte bilag. Du får ca. 1 times forberedelse. Selve eksamen varer ca. 30 minutter.

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for biologi på B-niveau er 200 timer (ved 0-B niveau), og 125 timer hvis det bygger på biologi på C-niveau.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Omfanget af det faglige stof er ca. 250 – 400 sider. 

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for biologi B hf på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
21. oktober 2020
15. maj 2022
Biologi B, HF Dagundervisning 5600 Faaborg
*
21. oktober 2020
14. maj 2021
Biologi B, HF Dagundervisning 5600 Faaborg
*
21. oktober 2020
18. maj 2021
Biologi B, HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
21. oktober 2020
12. maj 2021
Biologi B, HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
21. oktober 2020
17. maj 2021
Biologi C -> B, HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
21. oktober 2020
12. maj 2021
Biologi C -> B, HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2021
12. maj 2021
Biologi C -> B, HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2021
12. maj 2021
Biologi C -> B, HF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
11. januar 2021
10. maj 2021
Biologi C -> B, HF Dagundervisning 5500 Middelfart
*
18. januar 2021
21. maj 2021
Biologi C -> B, HF Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
8. februar 2021
15. juni 2021
Biologi C -> B, HF Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
8. februar 2021
15. juni 2022
Biologi C -> B, HF Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
8. februar 2021
31. december 2021
Biologi C -> B, HF Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. august 2021
15. maj 2022
Biologi C -> B, HF Dagundervisning 4700 Næstved
*
9. august 2021
3. december 2021
Biologi C -> B, HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
12. august 2021
3. december 2021
Biologi C -> B, HF Fleksibel undervisning 4690 Haslev
*
1. september 2021
30. november 2021
Biologi C -> B, HF Fleksibel undervisning 4690 Haslev
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Biologi C -> B, HF Dagundervisning 2620 Albertslund