højere forberedelseseksamen, hf
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)

Biologi B - hf

I biologi B lærer du at forklare og benytte biologisk teori og arbejdsmetode samt at gennemføre eksperimenter og undersøgelser.

Fakta

Navn:
Biologi B - hf
Type:
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen (hf)

Du lærer at anvende fagbegreber og modeller til at beskrive og analysere biologiske problemstillinger. Du bliver også i stand til at vurdere samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får indsigt i samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi beskæftiger sig med livets udvikling og levende organismers egenskaber, tilpasninger og livsprocesser på alle niveauer, fra det molekylære niveau til økosystemniveau.

Du lærer at forholde dig analyserende og nuanceret til biologiske problemstillinger med etiske perspektiver, og du lærer at forstå betydningen af bæredygtig udvikling, miljøbeskyttelse og sundhed.

I faget lærer du også også at gennemføre observationer og undersøgelser og tilrettelægge eksperimenter.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Cellebiologi
  • Virus
  • Makromolekyler
  • Biokemiske processer
  • Genetik og molekylærbiologi
  • Evolutionsbiologi
  • Fysiologi
  • Økologi

Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer. Der vil være projektarbejde, elevoplæg, diskussioner, feltundersøgelser og eksperimentelt arbejde. Desuden lærer du at føre journaler over dine forsøg og skrive rapporter om resultaterne.

It er en integreret del og bruges blandt andet til kommunikation, dataopsamling og databehandling.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Den mundtlige prøve sker på grundlag af en opgave, der tager udgangspunkt i temaer relateret til undervisningen og indeholder kendte og ukendte bilag. Du får ca. 1 times forberedelse. Selve eksamen varer ca. 30 minutter.

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for biologi på B-niveau er 200 timer (ved 0-B niveau), og 125 timer hvis det bygger på biologi på C-niveau.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Omfanget af det faglige stof er ca. 250 – 400 sider. 

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for biologi B hf på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
31. oktober 2023
22. maj 2024
Biologi B, HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
31. oktober 2023
22. maj 2024
Biologi C -> B, HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
9. november 2023
17. maj 2024
Biologi C -> B, HF Fjernundervisning 6700 Esbjerg
*
4. december 2023
15. juni 2024
Biologi C -> B, HF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
4. januar 2024
8. maj 2024
Biologi C -> B, HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2024
17. maj 2024
Biologi C -> B, HF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
10. januar 2024
22. maj 2024
Biologi C -> B, HF Fjernundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
15. januar 2024
23. maj 2024
Biologi C -> B, HF Dagundervisning 2770 Kastrup
*
15. januar 2024
22. maj 2024
Biologi C -> B, HF Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
15. januar 2024
23. maj 2024
Biologi C -> B, HF Fjernundervisning 2650 Hvidovre
*
7. august 2024
3. december 2024
Biologi C -> B, HF Dagundervisning 2610 Rødovre
*
7. august 2024
3. december 2024
Biologi C -> B, HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
9. januar 2025
15. maj 2025
Biologi C -> B, HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
9. januar 2025
15. maj 2025
Biologi C -> B, HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
9. januar 2025
15. maj 2025
Biologi C -> B, HF Dagundervisning 2610 Rødovre