Forberedende voksenundervisning (FVU)
Kursus

FVU-læsning, flere trin (forberedende voksenundervisning)

På FVU-læsning lærer du at stave ord, læse og forstå tekster samt at skrive og bruge tekster på dansk.

Fakta

Navn:
FVU-læsning, flere trin
Type:
Grundskoleniveau
Varighed:
40-80 lektioner pr. trin
Adgangskrav:
Du skal være fyldt 18 år
Økonomi:
Der er ingen deltagerbetaling. Mulighed for SVU

Uanset trin kommer du til at arbejde med dansk i hverdagen. Teksterne kan fx være instruktioner og beskeder, eller det kan være breve, e-mails, blade og aviser.

Undervisningen henvender sig til voksne, som ønsker at blive bedre til at stave og læse.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

FVU-læsning består af 4 trin. På alle trin arbejder du med dansk i hverdagen.

Du lærer:

  • at stave ord
  • at læse og forstå tekster
  • at skrive og at bruge tekster

På FVU lærer du at læse og forstå tekster, som du støder på i din hverdag. Det kan være breve, e-mails, instruktioner, blade og aviser.

Du lærer også om staveregler og træner i at skrive, fx huskesedler, beskeder og invitationer.

Undervisningen foregår på små hold og bliver gradvist sværere fra trin til trin.

Undervisningen kan foregå på uddannelsesstedet, på en arbejdsplads eller i en forening. Der er både dagundervisning og aftenundervisning.

Du kan tage FVU på voksenuddannelsescentre (VUC).

Du kan også tage FVU på nogle daghøjskoler, erhvervsskoler, AMU-centre, produktionsskoler, social- og sundhedsskoler, folkehøjskoler, aftenskoler, sprogcentre og skoler med specialundervisning for voksne.

Eksamen

Du kan gå til prøve efter hvert trin. Prøverne er et tilbud. Du kan fortsætte til næste trin uden at have været til prøve.

Prøven efter det sidste trin svarer i sværhedsgrad til prøven i dansk i 9. klasse (folkeskolens afgangsprøve).

Værd at vide

For udlændinge findes der forskellige muligheder for at lære dansk og blive introduceret til dansk kultur og arbejdsmarked.

Se oversigten over Uddannelse for flygtninge og indvandrere.

Varighed

Hvert trin omfatter 40-80 lektioner svarende til 30-60 timer.

Optagelse og adgang

Du skal være fyldt 18 år.

Kontakt den skole, som du ønsker at tage undervisningen på. Skolen hjælper dig med at finde det trin, som passer bedst til dig.

Er du under 18, kan du følge FVU, hvis du deltager i:

  • AMU-uddannelse
  • undervisning, som er tilrettelagt på en virksomhed
  • uddannelse under kriminalforsorgen

Økonomi

Undervisning og prøver er gratis.

SVU

Du kan søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). SVU erstatter løn, så du kan deltage i undervisningen i arbejdstiden.

For at få SVU til FVU skal du være fyldt 20 år. Du skal være dansk statsborger, bo i Danmark eller være ligestillet med danske statsborgere.

Du skal mindst have arbejdet 26 uger på din nuværende arbejdsplads. Er du ansat, skal du have indgået en orlovsaftale med din arbejdsplads.

Du kan få SVU til FVU, uanset om den er tilrettelagt på heltid eller deltid. Dog skal du have mindst 3 timers undervisning om ugen.

SU

Er du 18-19 år, kan du søge SU til FVU sammen med almen voksenuddannelse. Du skal have mindst 23 ugentlige skemalagte timer. Har du et hjemmeboende barn under syv år, så skal du have mindst 17 skemalagte timer om ugen.

Ledige på dagpenge

Ledige kan få dagpenge under jobrettet uddannelse i op til 6 uger omregnet til heltid. Læs mere om reglerne for forsikret ledig.

Læs om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som kontanthjælpsmodtager eller revalidend.