Forberedende voksenundervisning
Kursus

FVU-engelsk, trin 4 (forberedende voksenundervisning)

På trin 4 bliver engelsk et redskab, du kan bruge aktivt i dit arbejde. Du kan fx beskrive arbejdsopgaver og give forslag og instrukser til kolleger og andre, du samarbejder med.

Fakta

Navn:
FVU-engelsk, trin 4
Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
20-30 timer
Adgangskrav:
Du skal være i beskæftigelse
Økonomi:
Der er ingen deltagerbetaling. Mulighed for SVU

Du lærer også at bruge ordbøger mv.

Kurset henvender sig til voksne, der er i beskæftigelse. På FVU-engelsk lærer du sprog, du kan bruge på jobbet.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

På trin 4 lærer du blandt andet at finde den relevante information i tekster, du har brug for i dit arbejde. Det kan fx være vejledninger, arbejdsinstrukser eller manualer.

Du øver dig også på at præsentere et emne for andre.

Undervisningen kan foregå på uddannelsesstedet eller på en arbejdsplads. Der er mulighed for både dagundervisning og aftenundervisning.

Du kan tage FVU-engelsk på voksenuddannelsescentre (VUC).

Du kan også tage FVU-engelsk på nogle erhvervsskoler, AMU-centre, daghøjskoler mv.

Eksamen

Du kan gå til prøve efter trin 4. Prøven er et tilbud.

Varighed

Trin 4 varer 20-30 timer a 60 min.

Optagelse og adgang

Der er ingen sproglige forudsætninger for at blive optaget på FVU-engelsk, men du skal være i beskæftigelse.

Tal med arbejdspladsen om dine muligheder for at deltage i FVU-engelsk, og kontakt den skole, som du ønsker at tage kurset på. Skolen vurderer i samarbejde med din virksomhed, om du vil kunne få udbytte af undervisningen.

Skolen hjælper dig med at finde det trin, som passer bedst til dig.

Du aftaler med din arbejdsgiver, om undervisningen skal finde sted i eller uden for arbejdstiden.

Økonomi

Undervisning og prøve er gratis.

SVU

Du kan søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). SVU erstatter løn, så du kan deltage i undervisningen i arbejdstiden.

For at få SVU til FVU skal du være fyldt 20 år. Du skal være dansk statsborger, bo i Danmark eller være ligestillet med danske statsborgere.

Du skal mindst have arbejdet 26 uger på din nuværende arbejdsplads.

Du kan få SVU til FVU, uanset om den er tilrettelagt på heltid eller deltid. Dog skal du have mindst 3 timers undervisning om ugen.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
25. oktober 2019
26. juni 2020
Engelsk trin 4 Fleksibel undervisning 5471 Søndersø