Forberedende voksenundervisning
Fag

FVU-digital, trin 1 (forberedende voksenundervisning)

På trin 1 kommer du i gang med at bruge pc, iPad eller andre it-værktøjer. Du lærer at arbejde i forskellige programmer med skærm, mus og tastatur.

Fakta

Navn:
FVU-digital, trin 1
Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
20-30 timer
Adgangskrav:
Du skal være i beskæftigelse
Økonomi:
Der er ingen deltagerbetaling. Mulighed for SVU

Du lærer også at bruge mobil og pc som redskaber, der kan hjælpe dig med at læse, skrive og regne.

Kurset henvender sig til voksne, der er i beskæftigelse. Undervisningen foregår med de it-værktøjer, du anvender til daglig.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

På trin 1 bliver du fortrolig med at bruge it på jobbet. Du arbejder med den slags opgaver, du skal løse til daglig.

Fx kan du lære at besvare mails, søge informationer og arbejde sikkert med persondata.

Undervisningen kan foregå på uddannelsesstedet eller på en arbejdsplads. Der er mulighed for både dagundervisning og aftenundervisning.

Du kan tage FVU-digital på voksenuddannelsescentre (VUC).

Du kan også tage FVU-digital på nogle erhvervsskoler, AMU-centre, daghøjskoler mv.

Eksamen

Der er ingen prøve efter FVU-digital, trin 1. Når du har gennemført trin 1, kan du få en bedømmelse af, om du har bestået. Bedømmelsen er et tilbud.

Varighed

Trin 1 varer 20-30 timer a 60 min.

Optagelse og adgang

Der er ingen faglige forudsætninger for at blive optaget på FVU-digital, men du skal være i beskæftigelse.

Tal med arbejdspladsen om dine muligheder for at deltage i FVU-digital, og kontakt den skole, som du ønsker at tage kurset på. Skolen vurderer i samarbejde med din virksomhed, om du vil kunne få udbytte af undervisningen.

Skolen hjælper dig med at finde det trin, som passer bedst til dig.

Du aftaler med din arbejdsgiver, om undervisningen skal finde sted i eller uden for arbejdstiden.

Økonomi

Undervisning og bedømmelse er gratis.

SVU

Du kan søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). SVU erstatter løn, så du kan deltage i undervisningen i arbejdstiden.

For at få SVU til FVU skal du være fyldt 20 år. Du skal være dansk statsborger, bo i Danmark eller være ligestillet med danske statsborgere.

Du skal mindst have arbejdet 26 uger på din nuværende arbejdsplads.

Du kan få SVU til FVU, uanset om den er tilrettelagt på heltid eller deltid. Dog skal du have mindst 3 timers undervisning om ugen.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
11. februar 2020
12. marts 2020
Digital trin 1 Dagundervisning 5000 Odense C