almen voksenuddannelse, avu
Grundskoleniveau mv.

Almen voksenuddannelse (AVU)

Almen voksenuddannelse (AVU) er et tilbud til voksne over 18 år, der gerne vil forbedre sig i en række fag på 9. og 10. klasses niveau.

Fakta

Navn:
Almen voksenuddannelse (AVU)
Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling 120 til 1.200 kr. pr. fag. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU i særlige tilfælde eller SU

Fik du aldrig taget folkeskolens afgangseksamen eller ønsker du at genopfriske et eller flere af folkeskolens fag, fx dansk eller matematik?

Med AVU får du de nødvendige forudsætninger for at kunne fortsætte med at uddanne dig, fx på gymnasialt niveau. AVU foregår på voksenuddannelsescentrene (VUC), og det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Almen voksenuddannelse skal styrke faglig indsigt, viden, kompetencer og kritisk sans og derved forbedre voksnes muligheder for videre uddannelse.

Uddannelsen består af en række enkeltfag på forskellige niveauer. Niveauerne omfatter G, F, E og D, hvor D er det højeste. Du kan gå til ét eller flere fag ad gangen. I nogle fag er der også basisundervisning. Den er beregnet for dem, der har brug for at starte helt forfra i faget.

Der findes kernefag og tilbudsfag. Kernefagene er:

 • Dansk på basisniveau og på niveauerne G til D
 • Dansk som andetsprog på basisniveau og på niveauerne G til D
 • Engelsk på basisniveau og på niveauerne G til D
 • Matematik på basisniveau og på niveauerne G til D
 • Naturvidenskab på niveauerne G til D
 • Historie på niveau D eller samfundsfag på niveauerne G og D
 • Tysk eller fransk på basisniveau og på niveauerne G til D

Kernefagene findes ved alle voksenuddannelsescentre. Det enkelte VUC kan dog vælge at tilbyde enten tysk eller fransk.

Tilbudsfagene er:

 • Billedkunst på niveau D
 • Formidling på niveau D
 • Grundlæggende it på basisniveau og på niveau G
 • Idræt på niveau D
 • Latin på niveauerne E og D
 • Livsanskuelse på niveau D
 • Psykologi på niveau D
 • Samarbejde og kommunikation på niveau G

Tilbudsfagene kan skifte fra VUC til VUC. De enkelte VUC'er kan også oprette andre tilbudsfag end dem, der er nævnt ovenfor. Du må derfor forhøre sig nærmere om de aktuelle fag på det lokale VUC.

Undervisningen i fagene tilbydes som holdundervisning, men kan også tilbydes som fleksibelt tilrettelagt undervisning, hvor du kan arbejde, når du har tid og lyst. Det kaldes også åbent VUC. På alle VUC'er er der desuden mulighed for at deltage i værkstedsundervisning.

Undervisningen foregår på voksenuddannelsescentre (VUC). Der findes både dag- og aftenhold.

Introducerende undervisning

Kursister, som er usikre i forhold til undervisning, tilbydes introducerende undervisning, som bl.a. afklarer den enkelte kursists faglige behov og giver generel vejledning i forbindelse med valg af uddannelse og erhverv. Formålet med undervisningen er at styrke og fremme kursistens forudsætninger, motivation og lyst til uddannelse.

Prøver

Undervisning på niveau G og D afsluttes med prøve. På basisniveau, niveau F og niveau E afsluttes fagene med en anden form for faglig dokumentation.

Hvis du har afsluttet et AVU-forløb med en almen forberedelseseksamen, er du sikret adgang til optagelse på den 2-årige hf-uddannelse, hvis du har følgende fag:

 • Dansk D eller dansk som andetsprog D
 • Engelsk D
 • Matematik D
 • Naturvidenskab G eller derover
 • Enten historie eller samfundsfag eller tysk eller fransk på niveau G eller derover

Optagelse og adgang

Alle, der er fyldt 18 år, kan deltage i undervisningen. For at blive optaget skal du tilmelde dig til et VUC. Her får du tilbudt en samtale med en studievejleder, som vurderer, hvilket trin du kan starte på.

Normalt skal du tilmelde dig, senest 14 dage før undervisningen begynder. Der er kursusstart flere gange om året typisk i august og januar.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.230 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, er deltagerbetalingen væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Kvalifikationsniveau

Fagene er placeret på niveau 1, 2 og 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for uddannelser på grundskoleniveau.

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Find uddannelse der passer til din nuværende situation

Via vurdering af dine realkompetencer kan du skyde genvej til uddannelse.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Grundskolens fag dækker undervisning på niveauet fra ca. 8.-10. klasse.

Voksne kan få økonomisk støtte til voksen- og efteruddannelser