almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Tysk, niveau G

Du lærer at kommunikere mundtligt og skriftligt på tysk om kendte emner som indkøb, ferie, arbejdsplads mv.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling 120 til 1.230 kr. pr. fag. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde

Undervisningen gør dig i stand til at forstå indholdet i korte tekster, som hentes fx fra bøger, film og internet.

Bemærk: Fra 1. august 2019 skal du som hovedregel være fyldt 25 år for at starte på almen voksenuddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på tysk arbejder du blandt andet med:

  • Grundlæggende tysk ordforråd
  • Udtale
  • Lytte- og samtalestrategier
  • Tysk grammatik og retskrivning
  • Forskellige typer tekster om kendte emner
  • Tyske kultur- og samfundsforhold

Du bruger it i forbindelse med sprogindlæring, informationssøgning og kommunikation. I forbindelse med det skriftlige arbejde bruger du elementær tekstbehandling.

Faget udbydes på VUC flere steder i landet.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve på tysk, niveau G.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 105 timer.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til avu-faget tysk, basis.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.230 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
19. august 2019
15. maj 2020
Tysk, G Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2020
15. maj 2020
Tysk, G Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2020
15. maj 2020
Tysk, G Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby