almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Tysk, niveau E

Du lærer at kommunikere mundtligt og skriftligt på tysk om dagligdags, samfundsrelaterede og kulturrelaterede emner.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde

Du arbejder med tysk udtale og lærer at udtrykke dig i korte sætninger. Undervisningen er lagt an på forskellige typer af tekstmateriale, fx også stof fra tv og internet.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på tysk arbejder du blandt andet med:

  • Centralt tysk ordforråd
  • Udtale
  • Lytte- og samtalestrategier
  • Tysk grammatik, retskrivning og enkel sætningsopbygning
  • Forskellige typer fiktive og nonfiktive tekster om kendte emner
  • Tyske kultur- og samfundsforhold

Du bruger it i forbindelse med sprogindlæring, informationssøgning og kommunikation. I forbindelse med det skriftlige arbejde bruger du elementær tekstbehandling.

Faget udbydes på VUC flere steder i landet.

Eksamen

Der afholdes ikke prøve efter tysk, niveau E.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 45 timer.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til avu-faget tysk, niveau F.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.230 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
5. november 2018
25. januar 2019
Tysk, E Dagundervisning 5500 Middelfart
*
5. november 2018
21. februar 2019
Tysk, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
20. december 2018
16. maj 2019
Tysk, E Dagundervisning 5471 Søndersø
*
20. december 2018
16. maj 2019
Tysk, E Dagundervisning 5471 Søndersø
*
14. marts 2019
24. maj 2019
Tysk, E Dagundervisning 8260 Viby J