almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Tysk, niveau D

Du lærer at kommunikere mundtligt og skriftligt på tysk om aktuelle emner inden for hverdagsliv, samfund og kultur.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling 120 til 1.200 kr. pr. fag. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde

Undervisningen giver dig mulighed for at læse og forstå forskellige typer tekst fra aviser, internet, film mv.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på tysk arbejder du blandt andet med:

  • Centralt tysk ordforråd
  • Udtale
  • Kommunikationsstrategier
  • Tysk grammatik, retskrivning og sætningsstrukturer
  • Forskellige typer fiktive og nonfiktive tekster om udvalgte almene emner
  • Tekster om tyske kultur- og samfundsforhold inden for udvalgte almene emner

Du bruger it i forbindelse med sprogindlæring, informationssøgning og kommunikation. I forbindelse med det skriftlige arbejde bruger du elementær tekstbehandling.

Faget udbydes på VUC flere steder i landet.

Eksamen

Der afholdes mundtlig og skriftlig prøve på tysk, niveau D.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 45 timer.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til avu-faget tysk, niveau niveau E.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.230 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
4. januar 2019
13. maj 2019
Tysk, D Dagundervisning 7400 Herning
*
28. januar 2019
11. maj 2019
Tysk, D Dagundervisning 5500 Middelfart
*
25. februar 2019
16. maj 2019
Tysk, D Dagundervisning 5000 Odense C