almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Tysk, basis

Du lærer at kommunikere på et meget enkelt tysk om hverdagsemner som din familie, din bolig eller din uddannelse.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde

Undervisningen lærer dig at forstå og stille enkle spørgsmål og fortælle om et emne, der interesser dig. Du arbejder med små korte tekster på tysk som for eksempel informationer på skilte, køreplaner og tv-programmer.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at kunne kommunikere mundtligt og skriftligt på tysk arbejder du blandt andet med:

  • Grundlæggende elementer i tysk udtale
  • Grundlæggende tysk ordforråd
  • Grundlæggende grammatik, herunder ordklasser
  • Korte enkle tekster om genkendelige emner
  • Enkle kommunikationsstrategier
  • Tyske kultur- og samfundsforhold

Du bruger it i forbindelse med sprogindlæring, informationssøgning og kommunikation.

Faget udbydes på VUC flere steder i landet.

Eksamen

Der afholdes ikke prøve efter tysk, basis.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Der stilles ingen krav om kendskab til tysk sprog og sprogbrug.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.230 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Tysk, Basis Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2019
16. maj 2019
Tysk, Basis Dagundervisning 5000 Odense C
*
15. august 2019
6. december 2019
Tysk, Basis Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2020
15. maj 2020
Tysk, Basis Dagundervisning 5000 Odense C