almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Samfundsfag, niveau G

Faget giver dig viden om især danske, men også internationale samfundsforhold.

Fakta

Type:
Grundskole niveau
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 25 år
Økonomi:
Deltagerbetaling 130 til 1.250 kr. pr. fag. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU og SU efter gældende regler.

Du beskæftiger dig bl.a. med hovedlinjerne i det danske demokratiske system og lærer at kende forskel på den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. 

Bemærk: Fra 1. august 2019 skal du som hovedregel være fyldt 25 år for at starte på almen voksenuddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Faget handler også om fx samspillet mellem individ og samfund og om, hvordan samfundet kan løse konflikter og skabe forandringer gennem demokratiske processer.

Du får et grundlæggende kendskab til samfundsmæssige processer og modeller og undervises i emnerne:

  • Politik, herunder demokrati og menneskerettigheder, det politiske system og de politiske partier, grundloven og retsvæsenet
  • Økonomi, herunder velfærdssamfundet og finansloven
  • Sociologi, herunder livsformer samt sociale og kulturelle forskelle i Danmark

It indgår i undervisningen og bruges til informationssøgning og som kommunikations- og præsentationsværktøj.

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve på samfundsfag, niveau G

Varighed

Fagets uddannelsestid er 45 timer

Optagelse og adgang

Du skal som regel være fyldt 25 år.

For at blive tilmeldt, skal du kontakte et voksenuddannelsescenter (VUC). Her får du tilbudt en samtale med en studievejleder, som vurderer, hvilket trin du skal starte på.

Find dit lokale VUC-center.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 130 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.250 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
13. august 2019
15. maj 2020
Samfundsfag, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2019
15. maj 2020
Samfundsfag, G Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
25. oktober 2019
15. maj 2020
Samfundsfag, G Dagundervisning 5471 Søndersø
*
25. oktober 2019
15. maj 2020
Samfundsfag, G Dagundervisning 5471 Søndersø
*
25. oktober 2019
15. maj 2020
Samfundsfag, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. december 2019
27. marts 2020
Samfundsfag, G Dagundervisning 5600 Faaborg
*
6. januar 2020
15. maj 2020
Samfundsfag, G Dagundervisning 5471 Søndersø
*
6. januar 2020
15. maj 2020
Samfundsfag, G Dagundervisning 5471 Søndersø
*
6. januar 2020
15. maj 2020
Samfundsfag, G Dagundervisning 5471 Søndersø
*
6. januar 2020
15. maj 2020
Samfundsfag, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2020
15. maj 2020
Samfundsfag, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2020
14. maj 2020
Samfundsfag, G Fleksibel undervisning 5620 Glamsbjerg
*
7. januar 2020
14. maj 2020
Samfundsfag, G Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
7. januar 2020
14. maj 2020
Samfundsfag, G Fleksibel undervisning 5500 Middelfart
*
7. januar 2020
14. maj 2020
Samfundsfag, G Dagundervisning 5500 Middelfart
*
9. januar 2020
7. maj 2020
Samfundsfag, G Dagundervisning 5700 Svendborg
*
13. januar 2020
15. maj 2020
Samfundsfag, G Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
15. januar 2020
26. juni 2020
Samfundsfag G Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
15. januar 2020
26. juni 2020
Samfundsfag G Dagundervisning 8660 Skanderborg