almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Samarbejde og kommunikation, niveau G

Faget handler om mennesker i organisationer og deres indbyrdes relationer. Undervisningen har fokus på sociale kompetencer, og du reflekterer over din egen rolle i gruppeprocesser.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde

Du får kendskab til organisationsteori og samspillet mellem individ og organisation, ligesom du lærer at bruge centrale begreber inden for samarbejde og gruppeprocesser.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at få viden om og lære at samarbejde og kommunikere skal du blandt andet arbejde med:

  • Kommunikation
  • Grupper og team
  • Konflikthåndtering
  • Ledelse og motivation
  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Organisationsformer

It bruges især til informationssøgning og i forbindelse med skriftlige opgaver.

Faget udbydes på flere VUC'er.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Derudover skal du have forkundskaber, der svarer til avu-faget dansk, basis.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.230 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
14. august 2018
14. maj 2019
Samarb. og Komm. G Dagundervisning 5000 Odense C
*
29. august 2018
16. maj 2019
Samarb. og Komm. G Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Samarb. og Komm. G Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2019
14. maj 2019
Samarb. og Komm. G Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2019
6. december 2019
Samarb. og Komm. G Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2020
15. maj 2020
Samarb. og Komm. G Dagundervisning 5000 Odense C