almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Psykologi, niveau D

Faget giver dig indsigt i teorier om det psykiske liv, der udspiller sig i mennesket og i dets relationer til andre.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling 120 til 1.200 kr. pr. fag. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde

Undervisningen har fokus på normalfungerende menneskers tænkning, følelser og handlinger samt deres sammenhæng og udvikling i samspil med omgivelserne.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at kunne forstå, anvende og vurdere psykologiske teorier skal du arbejde med:

  • Gruppepsykologi
  • Familie og opdragelse
  • Socialisering og kulturpåvirkninger
  • Udviklingspsykologi
  • Identitet
  • Læring og intelligens

It anvendes især i forbindelse med skriftlige opgaver, informationssøgning og formidling.

Faget udbydes på flere VUC'er.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Derudover skal du have forkundskaber, der svarer til avu-faget dansk, niveau G.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.230 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
8. oktober 2018
10. maj 2019
Psykologi, D Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Psykologi, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2019
14. maj 2019
Psykologi, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
30. januar 2019
10. maj 2019
Psykologi, D Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
15. august 2019
6. december 2019
Psykologi, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2020
15. maj 2020
Psykologi, D Dagundervisning 5000 Odense C