almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Naturvidenskab, niveau E

Du får viden om energi i samfundet med fokus på samfundets energiressourcer og indvirkningerne på klima og miljø.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling 120 til 1.200 kr. pr. fag. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde

Naturvidenskab integrerer emner fra biologi, kemi, fysik og naturgeografi og giver dig et grundlag for at forstå og deltage i diskussioner med naturfaglige aspekter.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at få en naturfaglig viden om samfundets brug af energi og samspillet mellem mennesker og natur skal du blandt andet arbejde med:

  • Grundstofferne, det periodiske system og Bohrs atommodel
  • Kemiske reaktioner
  • Energi i samfundet, herunder energikilder og energiforsyning
  • Kulstofkredsløbet
  • Klima- og miljøpåvirkninger, herunder bæredygtighed

It indgår i undervisningen og bruges i forbindelse med skriftlige opgaver og præsentationer, dataopsamling og informationssøgning.

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes ikke prøve efter naturvidenskab, niveau E.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 45 timer.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til naturvidenskab, niveau F.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.230 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
13. august 2018
14. december 2018
Naturvidenskab, E Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
14. august 2018
7. december 2018
Naturvidenskab, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
15. august 2018
7. december 2018
Naturvidenskab, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. september 2018
31. december 2018
Naturvidenskab, E Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
15. juni 2019
Naturvidenskab, E Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
8. oktober 2018
18. januar 2019
Naturvidenskab, E Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
9. oktober 2018
7. december 2018
Naturvidenskab, E Dagundervisning 5700 Svendborg
*
5. november 2018
25. januar 2019
Naturvidenskab, E Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Naturvidenskab, E Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Naturvidenskab, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2019
15. maj 2019
Naturvidenskab, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. januar 2019
15. maj 2019
Naturvidenskab, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2019
7. juni 2019
Naturvidenskab, E Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
4. marts 2019
7. juni 2019
Naturvidenskab, E Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
5. marts 2019
10. maj 2019
Naturvidenskab, E Dagundervisning 5700 Svendborg
*
14. marts 2019
16. maj 2019
Naturvidenskab, E Dagundervisning 5600 Faaborg
*
15. marts 2019
16. maj 2019
Naturvidenskab, E Dagundervisning 4400 Kalundborg
*
26. marts 2019
7. juni 2019
Naturvidenskab, E Dagundervisning 4300 Holbæk
*
26. marts 2019
7. juni 2019
Naturvidenskab, E Dagundervisning 4300 Holbæk