almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Naturvidenskab, niveau E

Du får viden om energi i samfundet med fokus på samfundets energiressourcer og indvirkningerne på klima og miljø.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling 120 til 1.200 kr. pr. fag. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde

Naturvidenskab integrerer emner fra biologi, kemi, fysik og naturgeografi og giver dig et grundlag for at forstå og deltage i diskussioner med naturfaglige aspekter.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at få en naturfaglig viden om samfundets brug af energi og samspillet mellem mennesker og natur skal du blandt andet arbejde med:

  • Grundstofferne, det periodiske system og Bohrs atommodel
  • Kemiske reaktioner
  • Energi i samfundet, herunder energikilder og energiforsyning
  • Kulstofkredsløbet
  • Klima- og miljøpåvirkninger, herunder bæredygtighed

It indgår i undervisningen og bruges i forbindelse med skriftlige opgaver og præsentationer, dataopsamling og informationssøgning.

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes ikke prøve efter naturvidenskab, niveau E.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 45 timer.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til naturvidenskab, niveau F.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturfag, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.200 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan som regel ikke søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
5. januar 2017
11. maj 2017
Naturvidenskab, niveau E Dagundervisning 5000 Odense C
*
5. januar 2017
11. maj 2017
Naturvidenskab, niveau E Aftenundervisning 5000 Odense C
*
9. januar 2017
11. maj 2017
Naturvidenskab, niveau E Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
16. januar 2017
16. juni 2017
Naturvidenskab, niveau E Fleksibel undervisning 5471 Søndersø
*
6. marts 2017
16. juni 2017
Naturvidenskab, niveau E Fleksibel undervisning 5471 Søndersø
*
7. marts 2017
9. maj 2017
Naturvidenskab, niveau E Dagundervisning 5700 Svendborg
*
14. august 2017
4. december 2017
Naturvidenskab, E Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
4. december 2017
Naturvidenskab, E Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
9. maj 2018
Naturvidenskab, E Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
9. maj 2018
Naturvidenskab, E Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C