almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Naturvidenskab, niveau D

Du får viden om samspillet mellem menneske og natur samt de samfundsmæssige konsekvenser heraf. Du lærer om bl.a. radioaktivitet og menneskets gener samt om vand og kredsløb i naturen.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling 120 til 1.200 kr. pr. fag. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde

Naturvidenskab integrerer emner fra biologi, kemi, fysik og naturgeografi og giver dig grundlag for at forstå og deltage i diskussioner med naturfaglige aspekter.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at få en naturfaglig viden om menneskets samspil med naturen skal du blandt andet arbejde med:

  • Grundstofferne, det periodiske system og Bohrs atommodel
  • Kemiske reaktioner
  • DNA og gener
  • Genteknologi og etik
  • Radioaktivitet
  • Spildevand og drikkevand
  • Kvælstofkredsløbet
  • Økosystemer, herunder bæredygtighed

It indgår i undervisningen og bruges i forbindelse med skriftlige opgaver og præsentationer, dataopsamling og informationssøgning.

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 45 timer.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til naturvidenskab, niveau E.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.230 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
13. august 2018
3. december 2018
Naturvidenskab, D Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
3. december 2018
Naturvidenskab, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2018
7. december 2018
Naturvidenskab, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
15. august 2018
7. december 2018
Naturvidenskab, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2019
13. maj 2019
Naturvidenskab, D Dagundervisning 7400 Herning
*
7. januar 2019
10. maj 2019
Naturvidenskab, D Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Naturvidenskab, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
8. januar 2019
15. maj 2019
Naturvidenskab, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2019
15. maj 2019
Naturvidenskab, D Dagundervisning 5000 Odense C