almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Matematik, niveau F

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder med brug af matematik i forskellige sammenhænge fra både hverdagslivet og samfundslivet.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde

Undervisningen drejer sig især om forståelse af matematiske begreber og om, hvordan problemer med tilknytning til hverdagen eller samfundet kan beskrives og løses ved hjælp af matematik.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I undervisningen arbejder du med matematiske områder som:

  • Talbehandling, herunder procentregning og potenser
  • Geometri, herunder målestoksforhold og beregning af rumfang
  • Funktioner, herunder variabelbegrebet

It indgår i undervisningen og anvendes, hvor en problemstilling med fordel kan løses ved brug af it-værktøj.

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes ikke eksamen efter matematik, niveau F.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til matematik i folkeskolens 9. klasse eller avu-faget matematik, niveau G.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.230 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
14. august 2017
9. maj 2018
Matematik, F Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
9. maj 2018
Matematik, F Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
9. maj 2018
Matematik, F Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
22. november 2017
16. marts 2018
Matematik, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2018
9. maj 2018
Matematik, F Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
9. maj 2018
Matematik, F Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
9. maj 2018
Matematik, F Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. januar 2018
11. maj 2018
Matematik, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
16. maj 2018
Matematik, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
16. maj 2018
Matematik, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
16. maj 2018
Matematik, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
16. maj 2018
Matematik, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
16. maj 2018
Matematik, F Aftenundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
31. december 2018
Matematik, F Dagundervisning 5700 Svendborg
*
14. januar 2018
7. marts 2018
Matematik, F Dagundervisning 5700 Svendborg
*
14. januar 2018
7. marts 2018
Matematik, F Dagundervisning 5700 Svendborg
*
14. januar 2018
22. juni 2018
Matematik, F Dagundervisning 5800 Nyborg
*
14. januar 2018
22. juni 2018
Matematik, F Dagundervisning 5800 Nyborg
*
15. januar 2018
15. juni 2018
Matematik, F Fleksibel undervisning 5471 Søndersø
*
15. januar 2018
15. juni 2018
Matematik, F Fleksibel undervisning 5471 Søndersø
*
29. januar 2018
11. maj 2018
Matematik, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
30. januar 2018
11. maj 2018
Matematik, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
5. marts 2018
15. juni 2018
Matematik, F Fleksibel undervisning 5900 Rudkøbing
*
8. marts 2018
9. maj 2018
Matematik, F Dagundervisning 5700 Svendborg
*
19. marts 2018
29. juni 2018
Matematik, F Dagundervisning 5000 Odense C