almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Matematik, niveau E

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder med brug af matematik i forskellige sammenhænge fra både hverdagen og samfundslivet.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde.

Undervisningen vil især dreje sig om forståelse af matematiske begreber og om, hvordan problemer i hverdagen eller samfundet kan beskrives og løses ved hjælp af matematik.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I undervisningen arbejder du med matematiske områder som:

  • Talbehandling, herunder de 4 regningsarter, procentregning og talfølger
  • Statistik, herunder tabeller, diagrammer, grafer og gennemsnit
  • Funktioner, herunder grafisk løsning af 2 ligninger med 2 ubekendte

It indgår i undervisningen og anvendes, hvor en problemstilling med fordel kan løses ved brug af it-værktøj.

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes ikke eksamen efter matematik, niveau E.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til matematik i folkeskolens 9. klasse eller avu-faget matematik, niveau F.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.230 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
7. september 2018
15. juni 2019
Matematik, E Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
15. juni 2019
Matematik, E Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
15. juni 2019
Matematik, E Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
15. juni 2019
Matematik, E Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. januar 2019
15. maj 2019
Matematik, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2019
15. maj 2019
Matematik, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Matematik, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Matematik, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2019
16. maj 2019
Matematik, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2019
14. maj 2019
Matematik, E Aftenundervisning 5000 Odense C
*
30. januar 2019
9. maj 2019
Matematik, E Dagundervisning 5700 Svendborg
*
30. januar 2019
7. juni 2019
Matematik, E Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
30. januar 2019
28. juni 2019
Matematik, E Dagundervisning 5800 Nyborg
*
30. januar 2019
28. juni 2019
Matematik, E Dagundervisning 5800 Nyborg
*
4. marts 2019
7. juni 2019
Matematik, E Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
11. marts 2019
9. maj 2019
Matematik, E Dagundervisning 5700 Svendborg
*
11. marts 2019
9. maj 2019
Matematik, E Dagundervisning 5700 Svendborg
*
13. august 2019
6. december 2019
Matematik, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2019
6. december 2019
Matematik, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2020
15. maj 2020
Matematik, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2020
15. maj 2020
Matematik, E Dagundervisning 5000 Odense C