almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Matematik, niveau E

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder med brug af matematik i forskellige sammenhænge fra både hverdagen og samfundslivet.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde

Undervisningen vil især dreje sig om forståelse af matematiske begreber og om, hvordan problemer med tilknytning til hverdagen eller samfundet kan beskrives og løses ved hjælp af matematik.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I undervisningen arbejder du med matematiske områder som:

  • Talbehandling, herunder de 4 regningsarter, procentregning og talfølger
  • Statistik, herunder tabeller, diagrammer, grafer og gennemsnit
  • Funktioner, herunder grafisk løsning af 2 ligninger med 2 ubekendte

It indgår i undervisningen og anvendes, hvor en problemstilling med fordel kan løses ved brug af it-værktøj.

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes ikke eksamen efter matematik, niveau E.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til matematik i folkeskolens 9. klasse eller avu-faget matematik, niveau F.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturfag, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.200 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan som regel ikke søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
3. januar 2017
11. maj 2017
Matematik, niveau E Dagundervisning 5700 Svendborg
*
4. januar 2017
11. maj 2017
Matematik, niveau E Dagundervisning 5000 Odense C
*
5. januar 2017
11. maj 2017
Matematik, niveau E Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
5. januar 2017
11. maj 2017
Matematik, niveau E Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2017
11. maj 2017
Matematik, niveau E Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2017
11. maj 2017
Matematik, niveau E Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2017
11. maj 2017
Matematik, niveau E Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2017
11. maj 2017
Matematik, niveau E Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. januar 2017
11. maj 2017
Matematik, niveau E Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
16. januar 2017
16. juni 2017
Matematik, niveau E Fleksibel undervisning 5471 Søndersø
*
6. marts 2017
11. maj 2017
Matematik, niveau E Dagundervisning 5700 Svendborg
*
6. marts 2017
16. juni 2017
Matematik, niveau E Fleksibel undervisning 5900 Rudkøbing
*
14. august 2017
6. oktober 2017
Matematik, E Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
4. december 2017
Matematik, E Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
4. december 2017
Matematik, E Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
4. december 2017
Matematik, E Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
9. maj 2018
Matematik, E Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
9. maj 2018
Matematik, E Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
9. maj 2018
Matematik, E Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
9. oktober 2017
4. december 2017
Matematik, E Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
30. oktober 2017
2. februar 2018
Matematik, E Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
30. oktober 2017
2. februar 2018
Matematik, E Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
2. november 2017
7. februar 2018
Matematik, E Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
3. november 2017
8. februar 2018
Matematik, E Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. november 2017
9. februar 2018
Matematik, E Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. november 2017
9. februar 2018
Matematik, E Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. november 2017
9. februar 2018
Matematik, E Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. november 2017
7. februar 2018
Matematik, E Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. november 2017
26. januar 2018
Matematik, E Dagundervisning 2620 Albertslund
*
6. november 2017
9. februar 2018
Matematik, E Dagundervisning 5471 Søndersø
*
4. januar 2018
2. marts 2018
Matematik, E Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
9. maj 2018
Matematik, E Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
9. maj 2018
Matematik, E Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
9. maj 2018
Matematik, E Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C