almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Latin, niveau E

Faget handler om det latinske sprogs opbygning, historie og kultur, og du lærer at analysere en let latinsk tekst, så du kan forstå tekstens indhold og budskab.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde

Undervisningen giver dig kendskab til den grundlæggende latinske grammatik og til principper for låne- og fremmedord i europæiske sprog.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at kunne analysere en let latinsk tekst arbejder du blandt andet med:

  • Lettere konstruerede latinske tekster
  • Basale latinske gloser
  • Grundlæggende bøjningsformer og sætningsled
  • Latin i de europæiske sprog
  • Kultur og historie

It indgår i arbejdet med at søge information om kulturelle og historiske forhold.

Eksamen

Der afholdes ikke prøve efter latin, niveau E.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 45 timer.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Der stilles ingen krav om forkundskaber i latin.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.230 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.