almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Idræt, niveau D

På idræt arbejder du både praktisk og teoretisk med krop, motion og sundhed.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tlfælde

Du bliver udfordret på din lyst og motivation til at dyrke sport. Gennem fysiske oplevelser og faglig viden om motion og livsstil får du forståelse for, hvordan idræt kan bidrage til udvikling af personlig identitet og sociale relationer.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at forstå sammenhængen mellem fysisk aktivitet og sundhed arbejder du med:

  • Forskellige former for motion og aktiviteter, der styrker kropsbeherskelse
  • Træningslære, livsstil og motionsvaner
  • Aktiviteter, der fokuserer på samarbejde og fremmer selvværd
  • Træningsdagbog

Faget udbydes på flere VUC'er.

Eksamen

Der afholdes en kombineret mundtlig og praktisk prøve.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Der stilles ingen yderligere krav for at blive optaget.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.230 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.