almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Idræt, niveau D

På idræt arbejder du både praktisk og teoretisk med krop, motion og sundhed.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tlfælde

Du bliver udfordret på din lyst og motivation til at dyrke sport. Gennem fysiske oplevelser og faglig viden om motion og livsstil får du forståelse for, hvordan idræt kan bidrage til udvikling af personlig identitet og sociale relationer.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at forstå sammenhængen mellem fysisk aktivitet og sundhed arbejder du med:

  • Forskellige former for motion og aktiviteter, der styrker kropsbeherskelse
  • Træningslære, livsstil og motionsvaner
  • Aktiviteter, der fokuserer på samarbejde og fremmer selvværd
  • Træningsdagbog

Faget udbydes på flere VUC'er.

Eksamen

Der afholdes en kombineret mundtlig og praktisk prøve.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Der stilles ingen yderligere krav for at blive optaget.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.230 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan som regel ikke søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
10. august 2017
4. december 2017
Idræt, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2018
7. maj 2018
Idræt, D Dagundervisning 5000 Odense C