almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Fransk, niveau D

Du lærer at kommunikere mundtligt og skriftligt på fransk, herunder at kunne indgå i en samtale om enkle samfunds- og kulturrelaterede emner.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde

Der arbejdes med emner inden for fransk historie og geografi, kunst og litteratur, og du kommer til at læse mange forskellige typer tekster fra aviser, tv og internet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på fransk arbejder du blandt andet med:

  • Centralt fransk ordforråd
  • Udtale
  • Kommunikationsstrategier
  • Fransk grammatik, retskrivning og sætningsstrukturer
  • Forskellige typer fiktive og nonfiktive tekster om udvalgte almene emner
  • Franske kultur- og samfundsforhold inden for udvalgte almene emner

Du bruger it i forbindelse med sprogindlæring, informationssøgning og kommunikation. I forbindelse med det skriftlige arbejde bruger du elementær tekstbehandling.

Faget udbydes på VUC flere steder i landet.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig og en skriftlig prøve i fransk, niveau D.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 45 timer.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år.

Ud over de generelle optagelsesbetingelser skal du have forkundskaber svarende til fransk, Niveau E.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.230 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.