almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Fransk, basis

Du lærer at samtale om enkle emner på fransk og at læse og forstå små korte tekster som fx informationer på skilte og køreplaner. Du lærer også franske tal og klokken.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde

Undervisningen giver dig mulighed for at lære at skrive korte, enkle sætninger, og du øver dig undervejs i fransk udtale.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at kunne kommunikere mundtligt og skriftligt på fransk arbejder du blandt andet med:

  • Grundlæggende elementer i fransk udtale
  • Grundlæggende ordforråd inden for relevante emner
  • Grundlæggende fransk grammatik, herunder ordklasser
  • Korte enkle tekster om genkendelige emner
  • Kommunikation
  • Franske kultur- og samfundsforhold

Du bruger it i forbindelse med sprogindlæring, informationssøgning og kommunikation. I forbindelse med det skriftlige arbejde bruger du elementær tekstbehandling.

Faget udbydes på VUC flere steder i landet.

Eksamen

Der afholdes ikke prøve efter fransk, basis.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år.

Der stilles ingen krav om kendskab til fransk sprog og sprogbrug.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.230 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.