almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Fagelementer til AVU

Fagelementerne er dele af enkeltfag på AVU. Forløb, som består af fagelementer, bliver udbudt med fokus på særlige emner i det pågældende fag.

Fakta

Type:
Fag på grundskoleniveau mv.
Varighed:
6 - 10 uger
Adgangskrav:
Normalt 18 år.
Økonomi:
Deltagerbetaling. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde

Varigheden er kortere end et normalt enkeltfag, og forløbet er ikke i sig selv adgangsgivende til andre fag eller uddannelser.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Indholdet i fagelementerne varierer fra fag til fag. Holdbeskrivelserne uddyber indholdet i de enkelte fagelementer.

Eksamen

Der afholdes normalt ikke prøve efter fagelementer. Man kan dog på baggrund af fagets læreplan aflægge prøve som selvstuderende.

Varighed

Et fagelement varer højst halvdelen af det pågældende fags uddannelsestid.

Optagelse og adgang

Der er normalt ingen specielle optagelseskrav til fagelementerne.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.230 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
14. august 2017
11. maj 2018
Element af faget Naturvidenskab G Dagundervisning 5000 Odense C
*
5. januar 2018
11. maj 2018
Element af faget Naturvidenskab G Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2018
7. maj 2018
Element af faget Samfundsfag, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. januar 2018
11. maj 2018
Element af faget Tysk G Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
22. juni 2018
Element af faget Dansk G Dagundervisning 5600 Faaborg
*
14. januar 2018
11. maj 2018
Element af faget Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
11. maj 2018
Element af faget Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
22. juni 2018
Element af faget Engelsk, G Dagundervisning 5600 Faaborg
*
14. januar 2018
16. maj 2018
Element af faget Engelsk, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
16. maj 2018
Element af faget Historie, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
22. juni 2018
Element af faget Matematik G Dagundervisning 5600 Faaborg
*
14. januar 2018
11. maj 2018
Element af faget Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
11. maj 2018
Element af faget Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
16. maj 2018
Element af faget Naturvidenskab G Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
11. maj 2018
Element af faget Samfundsfag, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
22. juni 2018
Element af faget Samfundsfag, G Dagundervisning 5600 Faaborg
*
25. januar 2018
16. maj 2018
Element af faget Naturvidenskab G Dagundervisning 5000 Odense C
*
19. februar 2018
8. juni 2018
Element af faget Samfundsfag, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
22. februar 2018
31. maj 2018
Element af faget Matematik, Basis Aftenundervisning 5000 Odense C
*
19. marts 2018
11. maj 2018
Element af faget Engelsk, G Dagundervisning 5700 Svendborg
*
19. marts 2018
13. juni 2018
Faglige elementer naturvidenskab G Dagundervisning 7400 Herning
*
22. marts 2018
31. december 2018
Element af faget Dansk G Dagundervisning 5700 Svendborg
*
3. april 2018
31. december 2018
Element af faget Matematik G Dagundervisning 5700 Svendborg
*
4. april 2018
31. december 2018
Element af faget Engelsk G Dagundervisning 5700 Svendborg
*
16. april 2018
22. juni 2018
Element af faget Dansk G Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
16. april 2018
20. juni 2018
Element af faget Matematik G Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
17. april 2018
21. juni 2018
Element af faget Engelsk G Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
22. maj 2018
14. juni 2018
Element af faget Naturvidenskab F Dagundervisning 5620 Glamsbjerg