almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Dansk som andetsprog, niveau F

Du lærer at indgå i en samtale på et nogenlunde flydende dansk, og du udbygger og forbedrer dine evner til at skrive.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde

I arbejdet med læsning af tekster får du indsigt i et udvalg af nyere og ældre dansk litteratur og sagtekster.

Du lærer desuden at fokusere på sammenhæng mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation.

Bemærk: Fra 1. august 2019 skal du som hovedregel være fyldt 25 år for at starte på almen voksenuddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og kunne arbejde danskfagligt med tekster arbejder du blandt andet med:

  • Procesorienterede skriveforløb
  • Grammatik, retskrivning og sætningsopbygning
  • Mundtlig fremlæggelse med fokus på argumentationsteknikker og et sammenhængende, flydende sprog
  • Læsestrategier og studieteknikker
  • Danskfaglige begreber til analyse, fortolkning og perspektivering
  • Et udvalg af nyere og ældre dansk og oversat litteratur og sagtekster
  • Gættestrategier i forbindelse med at lære sprog

I de skriftlige opgaver arbejder du med skriveprocessens faser fra idé til det færdige produkt. It indgår både som et redskab i det skriftlige arbejde og i forbindelse med informationssøgning. Du lærer også at arbejde med forskellige præsentationsprogrammer til at fremlægge et emne.

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes ingen prøve efter dansk som andetsprog, niveau F.

Værd at vide

For udlændinge findes der forskellige muligheder for at lære dansk og blive introduceret til dansk kultur og arbejdsmarked.

Se oversigten over Uddannelse for flygtninge og indvandrere.

Varighed

Undervisningen strækker sig over 75 timer.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have danskfaglige færdigheder, som svarer til avu-fagene dansk som andetsprog, niveau G eller dansk, niveau G.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.230 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

U).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
14. august 2014
19. december 2014
Dansk som andetsprog, niveau F Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2014
19. december 2014
Dansk som andetsprog, niveau F Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
1. september 2014
14. november 2014
Dansk som andetsprog, niveau F Dagundervisning 5000 Odense C
*
27. november 2014
23. januar 2015
Dansk som andetsprog, niveau F Dagundervisning 2620 Albertslund
*
5. januar 2015
20. maj 2015
Dansk som andetsprog, niveau F Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2015
20. maj 2015
Dansk som andetsprog, niveau F Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
28. februar 2015
13. maj 2015
Dansk som andetsprog, niveau F Dagundervisning 6700
*
13. august 2015
22. december 2015
Dansk som andetsprog, niveau F Dagundervisning 5000
*
13. august 2015
22. december 2015
Dansk som andetsprog, niveau F Fleksibel undervisning 5000
*
13. august 2015
22. december 2015
Dansk som andetsprog, niveau F Fleksibel undervisning 5000
*
17. august 2015
23. november 2015
Dansk som andetsprog, niveau F Dagundervisning 2620 Albertslund
*
17. august 2015
23. november 2015
Dansk som andetsprog, niveau F Dagundervisning 2610 Rødovre
*
17. august 2015
6. november 2015
Dansk som andetsprog, niveau F Dagundervisning 7400
*
17. august 2015
16. november 2015
Dansk som andetsprog, niveau F Dagundervisning 7200 Grindsted
*
1. september 2015
17. november 2015
Dansk som andetsprog, niveau F Dagundervisning 5000
*
4. januar 2016
11. februar 2016
Dansk som andetsprog, niveau F Fleksibel undervisning 5700
*
4. januar 2016
17. maj 2016
Dansk som andetsprog, niveau F Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2016
11. februar 2016
Dansk som andetsprog, niveau F Fleksibel undervisning 5700 Svendborg
*
5. januar 2016
17. maj 2016
Dansk som andetsprog, niveau F Dagundervisning 5000
*
5. januar 2016
17. maj 2016
Dansk som andetsprog, niveau F Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2016
17. maj 2016
Dansk som andetsprog, niveau F Fleksibel undervisning 5000
*
7. januar 2016
17. maj 2016
Dansk som andetsprog, niveau F Fleksibel undervisning 5000
*
18. januar 2016
18. marts 2016
Dansk som andetsprog, niveau F Dagundervisning 7400 Herning
*
11. august 2016
7. december 2016
Dansk som andetsprog, niveau F Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2016
7. december 2016
Dansk som andetsprog, niveau F Dagundervisning 5000 Odense C
*
15. august 2016
11. november 2016
Dansk som andetsprog, niveau F Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
15. august 2016
11. november 2016
Dansk som andetsprog, niveau F Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
15. august 2016
22. september 2016
Dansk som andetsprog, niveau F Fleksibel undervisning 5700 Svendborg
*
31. august 2016
17. november 2016
Dansk som andetsprog, niveau F Dagundervisning 5000 Odense C
*
1. september 2016
15. juni 2017
Dansk som andetsprog, niveau F Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. september 2016
31. december 2016
Dansk som andetsprog, niveau F Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
3. januar 2017
10. februar 2017
Dansk som andetsprog, niveau F Fleksibel undervisning 5700 Svendborg
*
5. januar 2017
11. maj 2017
Dansk som andetsprog, niveau F Dagundervisning 5000 Odense C
*
5. januar 2017
11. maj 2017
Dansk som andetsprog, niveau F Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. januar 2017
13. marts 2017
Dansk som andetsprog, niveau F Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
9. januar 2017
13. marts 2017
Dansk som andetsprog, niveau F Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
11. august 2017
6. december 2017
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2017
6. december 2017
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2017
10. november 2017
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
4. december 2017
Dansk som andetsprog, F Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
9. maj 2018
Dansk som andetsprog, F Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
10. november 2017
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
1. december 2017
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 4300 Holbæk
*
14. august 2017
1. december 2017
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 4300 Holbæk
*
14. august 2017
17. november 2017
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 6600 Vejen
*
14. august 2017
17. november 2017
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
14. august 2017
17. november 2017
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
16. august 2017
17. november 2017
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 7400 Herning
*
4. september 2017
15. november 2017
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
25. september 2017
7. december 2017
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5700 Svendborg
*
2. januar 2018
9. marts 2018
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
4. januar 2018
9. maj 2018
Dansk som andetsprog, F Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. januar 2018
16. maj 2018
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
16. maj 2018
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
15. januar 2018
18. maj 2018
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 4300 Holbæk
*
13. august 2018
16. maj 2019
Dansk som andetsprog, F Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
13. august 2018
3. december 2018
Dansk som andetsprog, F Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
13. august 2018
9. november 2018
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
13. august 2018
6. november 2018
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
13. august 2018
9. november 2018
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
13. august 2018
30. november 2018
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 4300 Holbæk
*
13. august 2018
3. december 2018
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 4300 Holbæk
*
13. august 2018
3. december 2018
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 4400 Kalundborg
*
14. august 2018
7. december 2018
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2018
6. december 2018
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2018
18. januar 2019
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
15. august 2018
16. november 2018
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 7400 Herning
*
3. september 2018
16. november 2018
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. september 2018
31. december 2018
Dansk som andetsprog, F Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
24. september 2018
6. december 2018
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5700 Svendborg
*
24. september 2018
6. december 2018
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5700 Svendborg
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Dansk som andetsprog, F Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
8. januar 2019
16. maj 2019
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2019
16. maj 2019
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2019
7. juni 2019
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 4300 Holbæk
*
14. januar 2019
7. juni 2019
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 4300 Holbæk
*
25. februar 2019
9. maj 2019
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5700 Svendborg
*
25. februar 2019
9. maj 2019
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5700 Svendborg
*
23. maj 2019
31. august 2019
Dansk som andetsprog, F Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. august 2019
13. september 2019
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
7. august 2019
27. september 2019
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
7. august 2019
2. oktober 2019
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
7. august 2019
4. oktober 2019
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
12. august 2019
11. oktober 2019
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5700 Svendborg
*
12. august 2019
20. december 2019
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 4300 Holbæk
*
12. august 2019
20. december 2019
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 4300 Holbæk
*
13. august 2019
6. december 2019
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2019
6. december 2019
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2019
6. december 2019
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2019
6. december 2019
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2019
15. november 2019
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2019
15. november 2019
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
15. august 2019
7. november 2019
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 7400 Herning
*
19. august 2019
25. oktober 2019
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
19. august 2019
2. december 2019
Dansk som andetsprog, F Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
19. august 2019
15. maj 2020
Dansk som andetsprog, F Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
19. august 2019
22. november 2019
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 2620 Albertslund
*
19. august 2019
22. november 2019
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 2610 Rødovre
*
19. august 2019
25. oktober 2019
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
19. august 2019
25. oktober 2019
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
19. august 2019
8. november 2019
Dansk som andetsprog, F Fleksibel undervisning 5500 Middelfart
*
19. august 2019
8. november 2019
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5500 Middelfart
*
8. januar 2020
15. maj 2020
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. januar 2020
15. maj 2020
Dansk som andetsprog, F Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2020
6. marts 2020
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
13. januar 2020
13. marts 2020
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
13. januar 2020
21. februar 2020
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
13. januar 2020
6. marts 2020
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby