almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Dansk som andetsprog, niveau F

Du lærer at indgå i en samtale på et nogenlunde flydende dansk, og du udbygger og forbedrer dine evner til at skrive.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 25 år
Økonomi:
Deltagerbetaling 130 til 1.250 kr. pr. fag. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde.

I arbejdet med læsning af tekster får du indsigt i et udvalg af nyere og ældre dansk litteratur og sagtekster.

Du lærer desuden at fokusere på sammenhæng mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation.

Bemærk: Fra 1. august 2019 skal du som hovedregel være fyldt 25 år for at starte på almen voksenuddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og kunne arbejde danskfagligt med tekster arbejder du blandt andet med:

  • Procesorienterede skriveforløb
  • Grammatik, retskrivning og sætningsopbygning
  • Mundtlig fremlæggelse med fokus på argumentationsteknikker og et sammenhængende, flydende sprog
  • Læsestrategier og studieteknikker
  • Danskfaglige begreber til analyse, fortolkning og perspektivering
  • Et udvalg af nyere og ældre dansk og oversat litteratur og sagtekster
  • Gættestrategier i forbindelse med at lære sprog

I de skriftlige opgaver arbejder du med skriveprocessens faser fra idé til det færdige produkt. It indgår både som et redskab i det skriftlige arbejde og i forbindelse med informationssøgning. Du lærer også at arbejde med forskellige præsentationsprogrammer til at fremlægge et emne.

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes ingen prøve efter dansk som andetsprog, niveau F.

Værd at vide

For udlændinge findes der forskellige muligheder for at lære dansk og blive introduceret til dansk kultur og arbejdsmarked.

Se oversigten over Uddannelse for flygtninge og indvandrere.

Varighed

Undervisningen strækker sig over 75 timer.

Optagelse og adgang

Du skal som regel være fyldt 25 år.

For at blive tilmeldt, skal du kontakte et voksenuddannelsescenter (VUC). Her får du tilbudt en samtale med en studievejleder, som vurderer, hvilket trin du skal starte på.

Find dit lokale VUC-center.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 130 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.250 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

U).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
23. maj 2019
31. august 2019
Dansk som andetsprog, F Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
12. august 2019
11. oktober 2019
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5700 Svendborg
*
13. august 2019
6. december 2019
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2019
6. december 2019
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2019
6. december 2019
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2019
6. december 2019
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2019
15. november 2019
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2019
15. november 2019
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
19. august 2019
25. oktober 2019
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
19. august 2019
25. oktober 2019
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
19. august 2019
8. november 2019
Dansk som andetsprog, F Fleksibel undervisning 5500 Middelfart
*
19. august 2019
8. november 2019
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5500 Middelfart
*
8. januar 2020
15. maj 2020
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. januar 2020
15. maj 2020
Dansk som andetsprog, F Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2020
21. februar 2020
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
13. januar 2020
6. marts 2020
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
13. januar 2020
6. marts 2020
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
13. januar 2020
13. marts 2020
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby