almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Dansk som andetsprog, niveau E

Du lærer at indgå i en samtale på næsten flydende dansk, og du bliver bedre til at formulere dig skriftligt.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde

I arbejdet med tekster, lærer du at beskrive og analysere forskellige medier, og du får viden om målgrupper. I arbejdet med at læse tekster, får du kendskab til et udvalg af dansk litteratur efter 1870, og du læser et litterært værk i original udgivelse.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk, skal du blandt andet arbejde med:

  • Et udvalg af dansk og oversat litteratur efter 1870 inden for genrerne epik, lyrik og drama samt et individuelt valgt litterært værk
  • Danskfaglige begreber til analyse, fortolkning og perspektivering af tekster
  • Nyhedsgenrer og deres funktion, herunder kritisk og hensigtsmæssig informationssøgning
  • Mediers forskellige målgrupper samt et værk i form af et større afrundet medieprodukt
  • Problemformulering i forbindelse med synopsis- og genreskrivning
  • Grammatik, retskrivning og syntaks
  • Sammenlignende analyse på elementært niveau af dansk og et andet af dine aktive sprog

Du skal også lære noget om, hvordan man udarbejder en synopsis, baseret på en skriftlig problemformulering. It indgår både som et redskab i det skriftlige arbejde og i forbindelse med informationssøgning. Du får også en introduktion til foreskellige it-programmer, som du kan bruge, når du skal fremlægge et emne.

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes ingen prøve på dansk som andetsprog, niveau E.

Værd at vide

For udlændinge findes der forskellige muligheder for at lære dansk og blive introduceret til dansk kultur og arbejdsmarked.

Se oversigten over Uddannelse for flygtninge og indvandrere.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have danskfaglige færdigheder, som svarer til avu-fagene dansk som andetsprog, niveau F eller dansk, niveau F.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.230 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
7. september 2018
31. december 2018
Dansk som andetsprog, E Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
19. november 2018
15. marts 2019
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2019
6. marts 2019
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 5700 Svendborg
*
3. januar 2019
6. marts 2019
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 5700 Svendborg
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Dansk som andetsprog, E Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2019
15. juni 2019
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2019
16. maj 2019
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2019
14. marts 2019
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 4300 Holbæk
*
14. januar 2019
14. marts 2019
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 4400 Kalundborg
*
21. januar 2019
16. maj 2019
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 5000 Odense C