almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Dansk som andetsprog, niveau E

Du lærer at indgå i en samtale på næsten flydende dansk, og du bliver bedre til at formulere dig skriftligt.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde

I arbejdet med tekster, lærer du at beskrive og analysere forskellige medier, og du får viden om målgrupper. I arbejdet med at læse tekster, får du kendskab til et udvalg af dansk litteratur efter 1870, og du læser et litterært værk i original udgivelse.

Bemærk: Fra 1. august 2019 skal du som hovedregel være fyldt 25 år for at starte på almen voksenuddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk, skal du blandt andet arbejde med:

  • Et udvalg af dansk og oversat litteratur efter 1870 inden for genrerne epik, lyrik og drama samt et individuelt valgt litterært værk
  • Danskfaglige begreber til analyse, fortolkning og perspektivering af tekster
  • Nyhedsgenrer og deres funktion, herunder kritisk og hensigtsmæssig informationssøgning
  • Mediers forskellige målgrupper samt et værk i form af et større afrundet medieprodukt
  • Problemformulering i forbindelse med synopsis- og genreskrivning
  • Grammatik, retskrivning og syntaks
  • Sammenlignende analyse på elementært niveau af dansk og et andet af dine aktive sprog

Du skal også lære noget om, hvordan man udarbejder en synopsis, baseret på en skriftlig problemformulering. It indgår både som et redskab i det skriftlige arbejde og i forbindelse med informationssøgning. Du får også en introduktion til foreskellige it-programmer, som du kan bruge, når du skal fremlægge et emne.

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes ingen prøve på dansk som andetsprog, niveau E.

Værd at vide

For udlændinge findes der forskellige muligheder for at lære dansk og blive introduceret til dansk kultur og arbejdsmarked.

Se oversigten over Uddannelse for flygtninge og indvandrere.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have danskfaglige færdigheder, som svarer til avu-fagene dansk som andetsprog, niveau F eller dansk, niveau F.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.230 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
12. august 2014
19. december 2014
Dansk som andetsprog, niveau E Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2014
19. december 2014
Dansk som andetsprog, niveau E Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
17. november 2014
20. marts 2015
Dansk som andetsprog, niveau E Dagundervisning 5000 Odense C
*
25. november 2014
23. januar 2015
Dansk som andetsprog, niveau E Dagundervisning 2610 Rødovre
*
25. november 2014
23. januar 2015
Dansk som andetsprog, niveau E Dagundervisning 2620 Albertslund
*
6. januar 2015
20. maj 2015
Dansk som andetsprog, niveau E Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2015
20. maj 2015
Dansk som andetsprog, niveau E Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
13. august 2015
22. december 2015
Dansk som andetsprog, niveau E Fleksibel undervisning 5000
*
13. august 2015
22. december 2015
Dansk som andetsprog, niveau E Fleksibel undervisning 5000
*
13. august 2015
22. december 2015
Dansk som andetsprog, niveau E Dagundervisning 5000
*
9. november 2015
12. februar 2016
Dansk som andetsprog, niveau E Dagundervisning 7400
*
18. november 2015
12. februar 2016
Dansk som andetsprog, niveau E Dagundervisning 5000
*
5. januar 2016
17. maj 2016
Dansk som andetsprog, niveau E Dagundervisning 5000 Odense C
*
5. januar 2016
17. maj 2016
Dansk som andetsprog, niveau E Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2016
17. maj 2016
Dansk som andetsprog, niveau E Fleksibel undervisning 5000
*
7. januar 2016
17. maj 2016
Dansk som andetsprog, niveau E Fleksibel undervisning 5000
*
22. februar 2016
31. marts 2016
Dansk som andetsprog, niveau E Fleksibel undervisning 5700
*
22. februar 2016
31. marts 2016
Dansk som andetsprog, niveau E Fleksibel undervisning 5700 Svendborg
*
14. marts 2016
17. maj 2016
Dansk som andetsprog, niveau E Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
14. marts 2016
17. maj 2016
Dansk som andetsprog, niveau E Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
29. marts 2016
13. maj 2016
Dansk som andetsprog, niveau E Dagundervisning 7400 Herning
*
29. marts 2016
10. juni 2016
Dansk som andetsprog, niveau E Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
12. august 2016
7. december 2016
Dansk som andetsprog, niveau E Dagundervisning 5000 Odense C
*
26. september 2016
3. november 2016
Dansk som andetsprog, niveau E Fleksibel undervisning 5700 Svendborg
*
10. oktober 2016
8. december 2016
Dansk som andetsprog, niveau E Dagundervisning 5700 Svendborg
*
12. oktober 2016
2. december 2016
Dansk som andetsprog, niveau E Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
12. oktober 2016
2. december 2016
Dansk som andetsprog, niveau E Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
18. november 2016
18. marts 2017
Dansk som andetsprog, niveau E Dagundervisning 5000 Odense C
*
21. november 2016
10. februar 2017
Dansk som andetsprog, niveau E Dagundervisning 2620 Albertslund
*
21. november 2016
10. februar 2017
Dansk som andetsprog, niveau E Dagundervisning 2610 Rødovre
*
6. januar 2017
11. maj 2017
Dansk som andetsprog, niveau E Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2017
11. maj 2017
Dansk som andetsprog, niveau E Dagundervisning 5000 Odense C
*
20. februar 2017
30. marts 2017
Dansk som andetsprog, niveau E Fleksibel undervisning 5700 Svendborg
*
11. august 2017
6. december 2017
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2017
4. oktober 2017
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 4300 Holbæk
*
14. august 2017
6. december 2017
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2017
4. oktober 2017
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 4300 Holbæk
*
14. august 2017
4. december 2017
Dansk som andetsprog, E Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
9. maj 2018
Dansk som andetsprog, E Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
13. november 2017
9. februar 2018
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
13. november 2017
9. februar 2018
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
20. november 2017
9. februar 2018
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 7400 Herning
*
20. november 2017
16. marts 2018
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
20. november 2017
8. februar 2018
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 6600 Vejen
*
20. november 2017
8. februar 2018
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
20. november 2017
8. februar 2018
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
4. januar 2018
9. maj 2018
Dansk som andetsprog, E Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. januar 2018
1. marts 2018
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 5700 Svendborg
*
14. januar 2018
16. maj 2018
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
16. maj 2018
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
15. januar 2018
14. marts 2018
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 4300 Holbæk
*
15. januar 2018
14. marts 2018
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 4300 Holbæk
*
12. marts 2018
9. maj 2018
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
13. august 2018
3. december 2018
Dansk som andetsprog, E Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
13. august 2018
16. maj 2019
Dansk som andetsprog, E Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
13. august 2018
3. oktober 2018
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 4300 Holbæk
*
14. august 2018
6. december 2018
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
15. august 2018
5. december 2018
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. september 2018
31. december 2018
Dansk som andetsprog, E Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. november 2018
26. februar 2019
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. november 2018
26. februar 2019
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. november 2018
26. februar 2019
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
19. november 2018
8. februar 2019
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 7400 Herning
*
19. november 2018
15. marts 2019
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
26. november 2018
1. marts 2019
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 2610 Rødovre
*
26. november 2018
1. marts 2019
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 2620 Albertslund
*
3. januar 2019
6. marts 2019
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 5700 Svendborg
*
3. januar 2019
6. marts 2019
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 5700 Svendborg
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Dansk som andetsprog, E Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2019
15. juni 2019
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2019
8. marts 2019
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2019
16. maj 2019
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2019
14. marts 2019
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 4400 Kalundborg
*
14. januar 2019
14. marts 2019
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 4300 Holbæk
*
21. januar 2019
16. maj 2019
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2019
1. oktober 2019
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 5700 Svendborg
*
12. august 2019
2. oktober 2019
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 4300 Holbæk
*
13. august 2019
6. december 2019
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
19. august 2019
2. december 2019
Dansk som andetsprog, E Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
19. august 2019
15. maj 2020
Dansk som andetsprog, E Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
1. september 2019
30. januar 2020
Dansk som andetsprog, E Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
16. september 2019
25. oktober 2019
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
30. september 2019
29. november 2019
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
3. oktober 2019
29. november 2019
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
7. oktober 2019
29. november 2019
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
21. oktober 2019
6. december 2019
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 5700 Svendborg
*
28. oktober 2019
6. december 2019
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
28. oktober 2019
6. december 2019
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
11. november 2019
6. februar 2020
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 7400 Herning
*
11. november 2019
21. februar 2020
Dansk som andetsprog, E Fleksibel undervisning 5500 Middelfart
*
11. november 2019
21. februar 2020
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 5500 Middelfart
*
18. november 2019
28. februar 2020
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
18. november 2019
28. februar 2020
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
25. november 2019
28. februar 2020
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 2620 Albertslund
*
25. november 2019
28. februar 2020
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 2610 Rødovre
*
7. januar 2020
15. maj 2020
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. januar 2020
15. maj 2020
Dansk som andetsprog, E Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
23. februar 2020
27. marts 2020
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
9. marts 2020
15. maj 2020
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
9. marts 2020
15. maj 2020
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
16. marts 2020
15. maj 2020
Dansk som andetsprog, E Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby